Senioren en veiligheid

De Algemene Directie Veiligheid en Preventie maakt deel uit van de Federale Overheidsdienst Binnenlandse Zaken. Zij ontwikkelden een map voor gemeenten waarop zij kunnen terugvallen bij het opmaken van een veiligheidsbeleid. Ook goede praktijken kunnen hier nagelezen worden.


Vergrijzing van de bevolking

De vergrijzing is een wereldwijd gebeuren. Ook België ontsnapt hier niet aan. In België zijn senioren de snelst groeiende bevolkingsgroep. De hoogsenioren (mensen van 80 jaar en meer) vormen daarbinnen nog eens een snel groeiende groep. Twee op de drie hoogsenioren zijn vrouwen.

Er zijn drie factoren die aan de oorzaak liggen van de vergrijzing:

 1. De daling van het sterftecijfer: we hebben 30 jaar gewonnen in één eeuw. Wie vandaag 55 jaar is heeft nog gemiddeld 25 jaar voor zich. En een pak van die jaren zijn trouwens ook jaren in goede gezondheid. Dit betekent dat senioren dus ook veel vitaler zijn.
 2. De afname van de vruchtbaarheid. Vrouwen krijgen steeds minder kinderen - al was er het laatste jaar weer een lichte stijging. Hierdoor is het percentage ouderen in verhouding dus ook groter.
 3. De baby-boomers allen geboren tussen 1946 en 1964 worden nu massaal "senior".

Wie zijn de senioren?

Dit is niet zo een gemakkelijke definitie. Ze is ruim en vaag. Soms spreekt men al van senioren vanaf de leeftijd van 45 jaar. In andere publicaties gaat het dan om 65-plussers. Veel hangt af van de context van waaruit men spreekt. Meestal doelt men op 50-plussers van zodra men over senioren spreekt.

De Algemene Directie Statistiek en Economische Informatie van de Federale Overheidsdienst Economie heeft geprobeerd om een aantal relevante cijfers en feiten te verzamelen. Maar ook hier is in de omschrijving van senioren, naargelang het onderwerp van onderzoek, vertrokken vanuit verschillende leeftijdscategoriën. Een aantal zetten we toch graag even op een rijtje:

 • één senior (65+) op twee heeft enkel lager onderwijs gevolgd
 • senioren zijn gelukkiger dan jongeren
 • senioren scheiden op steeds latere leeftijd
 • mannelijke senioren hebben meer hobby's dan vrouwelijke senioren
 • één senior op zeven gaat jaarlijks vijf keer of meer op vakantie
 • zeven senioren op 10 hebben een gsm
 • 98% heeft een televsie
 • 37% heeft een pc
 • één op twee (65+) heeft een goede fysieke gezondheid
 • senioren zijn iets minder tevreden over hun sociale contacten dan de rest van de bevolking
 • één senior op 10 ziet niet iedere week iemand.

Volgens het onderzoek zijn er vanaf het moment van het stopzetten van de beroepsactiviteit tot op het moment van overlijden op hoge ouderdom drie fasen:

 1. Fase 1: de senior is hier vooral een consument, spelen een sterke rol als grootouder, hebben een specifieke functie in familiale ondersteuning en bemiddeling.
 2. Fase 2: hier komt men tot rust en spendeert men vooral tijd aan hobby's.
 3. Fase 3: de fase van afhankelijkheid, eenzaamheid en kwetsbaarheid.

Senioren en slachtofferschap

Verschillende onderzoeken tonen aan dat ouderen minder vaak het slachtoffer zijn van een misdrijf dan andere leeftijdsgroepen. Het grootste slachtoffer van criminaliteit zijn jongeren met 14%. Dan daalt dit percentage om uiteindelijk tot 6% te komen bij personen van 65 jaar en ouder.

Toch moet er voor ouderen blijvend bijzondere aandacht geschonken worden omdat:

 • zij meer lijden onder de economische en fysieke gevolgen van een misdrijf
 • zij banger zijn voor een misdrijf en zich daardoor meer opsluiten in hun woning - zij tonen ook meer dan andere leeftijdsgroepen vermijdingsgedrag
 • zij soms te veel worden voorgesteld als gemakkelijk slachtoffer
 • zij kwetsbaarder worden en dus een gemakkelijker slachtoffer worden. Bewegingsmoeilijkheden, gehoor- en gezichtsproblemen maken hun kwetsbaarder

Ondanks dat het percentage van slachtofferschap lager ligt, zijn er toch opmerkelijke cijferverschillen voor bepaalde soorten misdrijven. Zo komt 21% van diefstallen zonder geweld en 11% van diefstallen met geweld bij senioren voor.

Daarom is een integraal en geïntegreerd veiligheidsbeleid nodig.

Een veiligheidsbeleid

Suggesties voor het opstellen van een globaal veiligheidsbeleid:

 1. Stel een werkgroep samen.
 2. Denk integraal
 3. Denk geïntegreerd
 4. Laat ouderen mee naar oplossingen zoeken
 5. Maak een actieplan met drie fasen
  • analyse van de criminaliteit
  • doelstellingen en acties
  • evaluatie
 6. Het moet lokaal (en soms op wijk of sectorniveau) toepasbaar zijn
 7. Zoek gemotiveerde medewerkers die het actieplan willen volgen

Andere sites

Zoek op trefwoord

vergrijzing