Colombia: protest tegen anti-vakbondsgeweld

Van 10 tot 14 oktober 2011 voeren de Colombiaanse vakbonden, ngo’s en mensenrechtenorganisaties campagne tegen een nieuwe golf van geweld. Met 20 syndicale doden op de teller is dat meer dan nodig.


Een karavaan van vakbonden, ngo’s en mensen­rechtenorganisaties zal van 10 tot 14 oktober 2011 rondtrekken om de agressie tegen werknemers (en tegen de bevolking) en de verwoesting van de natuurlijke rijkdommen van het land aan te klagen. De petroleumvakbond USO neemt het voortouw.

Affiche van de petroleumvakbond USO Colombia

Het ABVV steunt hen. Wij zullen de Belgische ambassade in Colombia en de Colombiaanse ambassade in België contacteren om hen te herinneren aan de basisnormen van de Internationale Arbeidsorganisatie (IAO) over arbeid en vakbondswerk.

Repressie van vakbondsleden en militanten is onaanvaardbaar. Syndicale verantwoordelijken en vakbondsleden worden afgedreigd, gevangen gezet en vermoord, louter en alleen omdat ze het recht opeisen zich te verenigen, te werken in menswaardige omstandigheden en collectieve onderhandelingen te mogen voeren.

Geweld neemt weer toe

Tussen januari en september 2011 werden al 20 syndicalisten vermoord in Colombia.

Minder dodelijk, maar even dramatisch is het verbod om zich te verenigen zonder voorafgaande goedkeuring. Dit heeft verregaande gevolgen:

  • slechts 1,3% van de werknemers heeft een collectieve arbeidsovereenkomst (cao)
  • slechts 4% van de bevolking is vakbondslid
  • liefst 70% van de bevolking heeft geen toegang tot gezondheidszorg.

De ultraliberale economie stimuleert de praktijk van onderaannemingen, de multinationals krijgen vrij spel, houden zich niet aan de normen van de Internationale Arbeidsorganisatie (IAO), vervuilen de lucht en het water en brengen de voedselzekerheid in het gevaar door op dezelfde grond steeds dezelfde gewassen te verbouwen, vooral suikerriet en palmolie.

Paramilitairen

Twee recente conflicten springen in het oog:

  • in de regio Puerto Gaitán, bij een onderaanneming van de Spaanse multinational Cepcolsa-Cepsa
  • in de regio Zona de Rubiales, bij onderaannemingen van de Canadese multinational Pacific Rubiales

Arbeiders werken in die bedrijven 14 tot 18 uur per dag, worden niet betaald voor hun overuren, krijgen maar contracten beperkt tot een maximumduur van 21 dagen, moeten overnachten in armoedige kampementen op de werkplek zelf, worden bedreigd met ontslag als ze zich willen aansluiten bij de vakbond, …

Onder internationale druk en dankzij de samenwerkingsverbanden met Europese vakbonden waren de jongste tijd de vervolgingen van vakbondsmensen wat afgenomen. Maar deze daling wordt nu tenietgedaan door nieuw geweld vanuit de Colombiaanse overheid en de bedrijven. Werknemers verenigen en mobiliseren wordt afgedaan als "guerrilla-activiteiten". In beide regio’s bevinden zich bovendien grote groepen paramilitairen.

Sleutelmoment

De komende maanden zijn een sleutelmoment voor de toekomst van de Colombiaanse vakbonden.

Met name de USO dreigt terug te vallen tot ledenaantallen van voor 2003. De werknemers dreigen opnieuw het slachtoffer te worden van gewelddadige repressie, van mensonwaardige leef- en arbeidsomstandigheden.

Het ABVV zal verder blijven samenwerken met zijn zusterorganisaties en stuurt de USO alle morele steun voor hun karavaantocht.

Lees ook

Andere sites

Zoek op trefwoord

Colombia