Dagen in loondienst

Om toegelaten te worden tot de werkloosheidsverzekering moet je als werknemer een aantal dagen in loondienst gewerkt hebben. Voor schoolverlaters bestaat een aparte regeling.


Jonger dan 36 jaar312 dagen in loondienst  in de 18 maanden vóór de aanvraag van een uitkering
Tussen 36 en 50 jaar468 dagen in loondienst  in de 27 maanden vóór de aanvraag van een uitkering
Ouder dan 50 jaar 624 dagen in loondienst in de 36 maanden vóór de aanvraag van een uitkering

Kom je niet aan de dagen van je eigen leeftijdscategorie dan kan je toegelaten worden als je voldoet aan die van een hogere categorie.
Kom je niet aan deze dagen dan blijf je wachtuitkeringen ontvangen als je voordien recht had op een wachtuitkering (zie schoolverlaters).
Werd je in het verleden op basis van arbeidsprestaties in loondienst, studies of leertijd reeds toegelaten tot de werkloosheid, dan kan je binnen een termijn van 3 jaar opnieuw toegelaten worden.