Colloquium Armoede en Pensioenen

Ook in het welvarende België leven vele duizenden mensen in armoede. Vooral gepensioneerden zien zwarte sneeuw: liefst 1 op 4 is arm. Hoe deze schande een halt toeroepen? Over deze vraag organiseerden ABVV-Senioren een colloquium.


“Armoede is niet enkel een gebrek aan geld, maar ook het missen van kansen in onze maatschappij”. Met die woorden opende Carlo Verreyt, voorzitter van ABVV-Senioren Kempen, het colloquium.

Levenslang isolement

Armoede en uitsluiting gaan hand in hand, beaamde armoedeexpert Jan Vranken, professor emeritus van de Universiteit Antwerpen. Mensen in armoede participeren minder of niet aan de samenleving. Ze hebben een slechte woning, een slechte gezondheid en slechte sociale contacten. Politieke macht hebben ze niet, en daarom rekenen ze op anderen om hun belangen te verdedigen. Mensen in armoede lopen het risico op levenslang isolement. De cijfers zijn ontnuchterend: 15% van de Belgische bevolking is arm, bij de gepensioneerden zelfs 25%. 85 miljoen Europeanen leven onder de armoedegrens. Toch is armoedebestrijding geen prioriteit voor het beleid. Noch op Europees, noch op federaal, noch op
Vlaams vlak.

Armoede opsporen

Armoede moet de wereld uit, zegt ook het ABVV. Dat kan alleen door hier op alle fronten aan te werken. Ook binnen de vakbond, vertelde Caroline Copers (Vlaams ABVV). Zo willen we onze militanten in de bedrijven helpen armoederisico’s bij hun collega’s op te sporen en aan te pakken. Wat zou jij doen als je minister van armoedebestrijding was? Jef Maes (Federaal ABVV), Rik Thys (socialistische mutualiteit) en David Geerts (parlementslid sp.a) beantwoordden
die vraag: een verhoging van de werkloosheidsuitkeringen (40% van de werklozen leeft in armoede), een maximumfactuur voor de energiekosten en een verhoging van de minimumpensioenen. Minister Ingrid Lieten (sp.a) verdedigde tot slot het Vlaams armoedebeleid. Er staan 194 maatregelen in de steigers om armoede te bestrijden. 14 daarvan zijn volop in uitvoering, waaronder de bouw van extra sociale woningen. Aan de andere 180 maatregelen wordt nog gewerkt. En dat is broodnodig!

Downloads