Wat heeft het Vlaams ABVV met Colombia?

16/06/2008 - Het Vlaams ABVV start een internationaal solidariteitsproject in het Zuid-Amerikaanse land Colombia. Waarom uitgerekend daar?


Mooi maar moordend

Vakbonders moeten sterke karakters hebben om aan vakbondswerk te doen. En in sommige landen is er al heel wat meer moed vereist dan in andere.

Neem nu Colombia. Een mooi maar moordend land voor syndicalisten. Bedreigingen, ontvoeringen, folteringen en moord zijn schering en inslag. Onder meer Amnesty International en onze Algemene Centrale klagen dat al jarenlang aan.

Toen het Vlaams ABVV een internationaal solidariteitsproject wilde opstarten, was de keuze dan ook snel gemaakt. Internationale samenwerking met Colombiaanse syndicalisten moet hen helpen hun vakbonden uit te bouwen, maar moet hen ook ondersteunen in het overleven. Letterlijk…

Blije Bloemen

En dus legde het Vlaams ABVV contact met de CUT (Central Unitaria de Trabajadores de Colombia), de grootste interprofessionele koepel van Colombia, waarbij meer dan 700 kleine vakbonden zijn aangesloten.

Het toeval hielp een handje mee. We planden een 1 mei-actie rond Fair Trade bloemen en zouden op onze feestdag meer dan 4000 eerlijk gekweekte rozen uitdelen.

Logo CUT - Central Unitaria de Trabajadores de ColombiaTijdens onze besprekingen met de CUT in de loop van februari 2008 bleek dat het versterken van de vakbonden van de bloemensector een belangrijke uitdaging is.

En de link was snel gelegd: naar onze campagne Blije Bloemen, maar ook naar de internationale campagne Waardig Werk, waarin dit project perfect past .

En zo vertrok een ploegje van het Vlaams ABVV - Lotte Ockerman (Internationale Dienst ABVV); Mil Kooyman (bruggepensioneerd gewestelijk secretaris ABVV Oost-Vlaanderen) en Stefan De Groote (vormingswerker Vlaams ABVV) - in april 2008 naar Colombia.

Tijdens een planningsweek met de bloemenvakbonden en de CUT werd het project verder vorm gegeven. De aanpak van deze week was zeer intensief en rijk aan ervaringen, niet alleen voor de Colombiaanse kameraden maar ook voor de Vlaamse delegatie.

Project voor drie jaar

Met ondersteuning van een externe coach en van de Escuela Nacional Syndical (de nationale vakbondsschool) werden eerst de problemen waarmee de werknemers te kampen hebben in kaart gebracht, om vervolgens te werken aan de oplossingen en na te denken over realistische en haalbare doelstellingen voor de volgende drie jaar.

ABVV: Tijdens de voorbereidingsweek in Colombia

Want we zullen gedurende drie jaar (van 2009 tot 2011) de vakbond in de bloemensector ondersteunen en helpen ontwikkelen.

Het project zal focussen op:

 • vakbondsorganisatie en vakbondswerking enerzijds;
 • arbeidsomstandigheden en arbeidsorganisatie anderzijds.

Hoe?

 • Door vakbondsverantwoordelijken op te leiden, de vakbond bij een breed publiek bekend te maken en na te denken over de organisatie van het vakbondswerk.
 • Maar ook door te werken rond arbeidsomstandigheden en veiligheid op het werk en de problemen van discriminatie en gezondheid, vooral van vrouwen, aan te pakken.

Uiteindelijk moeten er uitwisselingsmomenten kunnen ontstaan met Vlaamse vakbondsmensen, en moeten we ook in ons land sensibiliseren rond de thematiek van eerlijk en duurzaam gekweekte bloemen, met respect voor mens en milieu.

Project van heel het Vlaams ABVV

Uniek is dat het Vlaams ABVV voor het eerst een interprofessioneel project opstart waarin de zes Vlaamse ABVV-gewesten participeren:

 • ABVV Regio Antwerpen,
 • ABVV Mechelen+Kempen,
 • ABVV Limburg,
 • ABVV Oost-Vlaanderen,
 • ABVV West-Vlaanderen,
 • ABVV Vlaams-Brabant.

Niet enkel financieel, maar op termijn ook via uitwisseling van kennis en mensen, sensibilisering en solidariteitsacties.

Het is een interprofessioneel project omdat het ook handelt over belangrijke interprofessionele thema’s:

 • gender (90% van de werknemers in de sector zijn vrouwen);
 • milieu (gebruik van verboden pesticiden en chemicaliën);
 • duurzame ontwikkeling;
 • veiligheid en gezondheid;
 • het ontbreken van sociaal overleg;
 • juridische ondersteuning, …

Kortom, dit project is een ideale gelegenheid om onze internationale solidariteit als Vlaams ABVV te concretiseren, niet alleen via ondersteuning met mensen en middelen, maar ook via sensibilisering en uitwisseling van ervaringen zowel in Colombia als bij ons.

* * *

Het is uiteraard de bedoeling regelmatig feedback te geven over wat we daar doen.

 • In oktober 2008 vertrekt een kleine delegatie van het Vlaams ABVV om het projectjaar 2009 voor te bereiden. Je zal er op deze website dan ook regelmatig verslag over terugvinden.
 • Een verslag van een eerder bezoek kan je trouwens nog steeds nalezen op de weblog www.carolinecopers.be.

Lees ook

Andere sites

Zoek op trefwoord

Colombia