Vorming en Ondersteuning zoekt een directeur

De directeur Vorming en Ondersteuning zit aan het stuur van de landelijke diensten vanuit het hoofdkantoor en zet het beleid voor de centrale diensten met regionale afdelingen uit.


Vorming en Ondersteuning bundelt de diensten binnen Vlaams ABVV die interprofessionele ondersteuning- en vormingsactiviteiten organiseren. De directeur is formeel directeur van de VZW Vorming & Actie: een socioculturele organisatie verbonden aan het ABVV, die zich met vormings- en bewegingswerk inzet rond de thematiek van werk, werkloosheid en de hiermee verbonden samenlevingsvraagstukken ter ondersteuning van onze leden en vakbondsmilitanten.

Profiel

 • Je beschikt over een diploma Hoger Onderwijs of Universitair of je bent gelijkwaardig door ervaring. Je herkent jezelf in de visie en missie van Vorming en Actie en ABVV.
 • Je bent je bewust van het belang van opleiding en kennisdeling binnen de vakbond en hebt een visie om dit op een moderne wijze te realiseren. Je hebt een visie op de thematiek van werk en de hiermee verbonden samenlevingsvraagstukken enerzijds en de rol die vakbonden hierin spelen via het sociaal overleg anderzijds.
 • Je bent sterk in visievorming en het strategisch-tactisch uittekenen van een kwaliteitsvol inhoudelijk én zakelijk beleid op langere termijn in overleg met betrokken actoren en bestuur. Je hebt praktijkervaring als actor in besluitvorming op verschillende beslissingsniveaus  – al of niet politiek-syndicaal georiënteerd. 
 • Je hebt al eerder één of meerder teams aangestuurd of (grote) projecten geleid en je houdt ervan om medewerkers te enthousiasmeren en mee te nemen in een (nieuwe) visie. Je hebt een ontwikkelingsgerichte en kordaat coachende stijl enerzijds maar kan ook sturend optreden indien nodig.
 • Je denkt proactief en tactisch op langere termijn. Je durft doordachte en afgewogen beslissingen nemen.
 • Je bent een strategische onderhandelaar én netwerker die opportuniteiten ziet en steeds handelt vanuit de realisatie van de beleidsdoelstellingen.

Taken

 • Je zet het beleid van de centrale diensten en de regionale afdelingen uit. Je coördineert de ontwikkeling van beleidsplannen, beleidsvoorstellen voor het congres,… in overleg met coördinatoren. Je stuurt de beleidsuitvoering ervan alsook de rapportage en verantwoording naar de subsidiërende overheid en/of RvB.
 • Je stuurt de centrale diensten aan met de coördinatoren van de Milieu- en Diversiteitswerking en Vormingsdienst die de uitvoering van de beleidsplanning in de regionale afdelingen opvolgen.
 • Je vertegenwoordigt de diensten en/of het Vlaams ABVV bv. in overleg met centrales en externe partners en in onderhandeling met subsidiërende overheden en andere vakbonden over diverse projecten.
 • Je geeft het algemeen beleid van het Vlaams ABVV mee vorm in het Dagelijks Bestuur en participeert actief aan interne stafvergaderingen, bureau Vlaams ABVV en andere interne en externe overlegfora.
 • Je geeft het personeelsbeleid mee vorm in het Dagelijks Bestuur en bent verantwoordelijk voor de uitvoering ervan in je eigen diensten. Je volgt het GDPR en IT beleid op vanuit Vlaams ABVV ism DPO en coördinator IT.
 • Je bepaalt met de Algemeen Secretaris,  RvB en dagelijks bestuur het financiële beleid van de diensten en voert het financieel beheer uit. Je neemt een managementrol op voor VZW V&A met de afgevaardigd bestuurder en stuurt het zakelijk beleid.
 • Je rapporteert aan de Algemeen Secretaris van het Vlaams ABVV.

Wij bieden:

 • voltijds contract van onbepaalde duur
 • loon volgens ABVV-barema
 • opleiding en ondersteuning door de organisatie
 • andere extralegale voordelen
 • stevige uitdaging met gedreven collega’s en een kans om je engagement in de praktijk om te zetten!
 • standplaats Brussel + mogelijkheid tot telewerk (max 2 dagen)

 

Sollicitatieprocedure:

Je stuurt je gemotiveerde sollicitatiebrief met CV vóór 30/05/2022 t.a.v. Evelien Stragier
naar PenO@vlaamsabvv.be. Geselecteerde kandidaten worden uitgenodigd voor een eerste gesprek op 2 of 3 juni. De tweede selectieronde bestaat uit een screening door Ascento tussen 7 en 9 juni. Het beleidsplan van Vorming en Actie kan opgevraagd worden via mail.

Bijkomende inlichtingen: 02/506.83.48