RIGHT(s) NOW!

Omdat onze toekomst op het spel staat

Volgens artikel 23 heeft iedereen recht op een menswaardig leven. Dat beteken: een gezond klimaat, een goede job, gelijke rechten, betaalbare zorg, een menselijk migratiebeleid en niet elke maand moeten krabben om te overleven. Daarom organiseert Hart boven Hard de RIGHT(s) Now-betoging.


Hart boven Hard

HART BOVEN HARD startte op in augustus 2014, na de eerste gelekte besparingsplannen van de nieuwe Vlaamse regering Bourgeois I. Op initiatief van cultuurjournalist Wouter Hillaert en uitgever Hugo Franssen kwamen burgers en vertegenwoordigers uit allerlei sectoren een paar zaterdagen samen om een gezamenlijk antwoord te bespreken.

"Een groeiende burgerbeweging die mensen en organisaties samenbrengt: wij maken ons zorgen over de besparingen van de Vlaamse en de Belgische regering. We verzetten ons tegen een al te economische kijk op onze samenleving. We verdedigen solidariteit, waarde boven winst en zuurstof voor mensen. We werken van onderuit en geloven dat er wél een alternatief is."

Het ABVV is een partnerorganisatie van Hart boven Hard.

Waarom Right(s) Now?

Omdat op 12 mei alle strijden samenkomen
Een ambitieus klimaatbeleid kan niet los gezien worden van sociale rechtvaardigheid, en dat ongelijkheid en discriminatie niet kan aangepakt worden zonder oog voor de planeet.
Omdat we de grondwet aan onze kant hebben!
Artikel 23 van de grondwet zegt dat iedereen recht heeft op een menswaardig leven. Dat artikel omvat het recht op de bescherming van een gezond leefmilieu, maar ook het recht op zorg, op werk, op huisvesting, op maatschappelijke ontplooiing en ga zo maar door. Als we zien dat deze rechten niet gerealiseerd worden, moeten we van ons laten horen.
Omdat we een laatste keer voor de verkiezingen een sterk signaal willen geven
Op 26 mei gaan we naar de stembus, maar we moeten blijven duidelijk maken waar de verkiezingen voor ons écht om draaien. Want als we niet van ons laten horen, dan zal er op politiek vlak weinig veranderen. Zonder beweging op straat, geen beweging in de Wetstraat!

Praktisch

Zondag 12 mei 2019, om 13h verzamelen aan station Brussel-Noord. Om 13u30 beginnen met stappen. Rond 15u30 aankomst in het Jubelpark voor een feestelijke apotheose met muziek, dans en speeches!

Parcours: Verzamelen op de Koning Albert II-laan, voor de ingang van station Brussel-Noord. Via de Kruidtuinlaan wandelen naar de Kunstlaan. Daarna links afslaan naar de Wetstraat. Via het Schumanplein aankomst in het Jubelpark. Hier gaat het slotmoment door.

Contact

  • Dorine Deloof - Administratief Medewerkster - 02 289 01 81