8 maart: internationale vrouwendag

Wereldwijd staat vandaag de strijd voor gelijke rechten centraal. Vrouwen hebben reeds een lange weg afgelegd, maar de strijd is nog niet gestreden.


De betekenis van 8 maart

De Internationale Vrouwendag herdenkt de eerste staking van vrouwen in de textiel- en kledingindustrie, die plaatsvond op 8 maart 1908 in New York. De vrouwen staakten voor  betere arbeidsomstandigheden, vrouwenkiesrecht en de afschaffing van de kinderarbeid. Deze staking vormde het begin van de emancipatie van vrouwen en de strijd tegen vrouwendiscriminatie.

Een eeuw strijd

De rechten die we vandaag genieten als vrouw, hebben we te danken aan een eeuw strijd. Ze zijn niet uit de lucht gevallen, de generaties voor ons hebben er hard voor moeten vechten. In Belgie kregen vrouwen pas kiesrecht in 1948. Belgie was hiermee heel laat. Wist je dat gehuwde vrouwen tot 1970 geen eigen bankrekening mochten openen zonder toestemming van hun man? Dat pas in 1974 alle beroepen toegankelijk waren voor mannen en vrouwen ?

Een lange weg is afgelegd. Maar we mogen niet denken dat de strijd gestreden is. Onze verworvenheden kunnen op elk moment worden terug geschroefd. Kijk maar naar Amerika. Maar ook in ons land. In de Federale regering zetelen maar 4 vrouwelijke ministers. Bitter weinig.

De vrouw vandaag

Ook vandaag worden vrouwen geconfronteerd met structurele drempels. In België is er nog steeds een loonkloof van maar liefst 20% en tot op de dag van vandaag zijn vrouwen ondervertegenwoordigd in alle leidinggevende posities.  Mannen doen vandaag zelfs minder in het huishouden dan tien jaar geleden. 35,5 procent van de Belgische mannen gaf aan één uur per dag iets te doen in het huishouden, tegenover 81,2 procent van de Belgische vrouwen. Maar één land in de Europese Unie doet het slechter dan België, Litouwen.

Naar meer gendergelijkheid

Wij houden een pleidooi voor een korter werkweek van 32 uur .Dit zorgt voor een betere combinatie tussen werk en privé, maakt een einde aan de ongelijkheid tussen mannen en vrouwen en verhoogt de twerkstellingsgraad. Om de collectieve arbeidsduurvermindering te financieren, vragen we de regering om de kortingen in de werkgeversbijdragen afhankelijk te maken van arbeidsduurvermindering met loonbehoud en met compenserende aanwervingen.

Ook het beter regelen van het geboorteverlof zodat meer vaders / ouders hun verantwoordelijkheid voor de opvoeding van de kinderen kunnen opnemen,een aandachtspunt.

Een andere factor: het gebrek aan toegankelijke kinderopvang maakt dat werknemers, en dan vooral vrouwen omdat zij de meeste zorgtaken op zich nemen, werk en privéleven moeilijk kunnen combineren. Overheden moeten dus investeren in toegankelijke kinderopvang en betaalbare ouderenzorg.