De invloed van vrijwilligerswerk op de levenskwaliteit van 65-plussers

Marjolein Baetens, een laatstejaarsstudente Gerontologie, vraagt in het kader van haar masterproef jullie massale deelname aan haar enquête over vrijwilligerswerk op latere leeftijd.


Allen aan de slag

Onze maatschappij vergrijst aan een snel tempo. De komende jaren komen er dan ook heel wat uitdagingen op ons af. Heel wat thema's over ouder worden zijn dan ook interessant voor onderzoek.
In het onderstaande
onderzoek wordt onderzocht in hoeverre dat ouderen die vrijwilligerswerk uitoefenen een andere kwaliteit van leven ervaren, dan  ouderen die geen vrijwilligerswerk uitoefenen.
Bedoeling is om met de resultaten bij te dragen aan het beleid omtrent ouder worden. Alles samen duurt het invullen van deze vragenlijst ongeveer 10 à 15 minuten.

In wat volgt, zal er u gevraagd worden om drie luiken in te vullen:

  • Een eerste luik verzamelt een aantal algemene gegevens. Uiteraard wordt hierbij uw privacy volledig gerespecteerd.
  • Daarna volgt een luik omtrent uw ervaren kwaliteit van leven.
  • Tot slot wordt er nog gepeild naar barrières en motivatoren die U ervaart bij het uitvoeren van vrijwilligerswerk .

Via deze link kan je de enquête invullen: https://www.vub.ac.be/surveys/index.php/survey/index/sid/895493/newtest/Y/lang/nl

Andere sites