3 op de 4 vlaamse ouderen kan rusthuisfactuur niet betalen

Een rusthuisbewoner betaalt in Vlaanderen gemiddeld 1.595 euro per maand, zo blijkt uit de Rusthuisbarometer van de Socialistische Mutualiteiten. Dit ligt aanzienlijk hoger dan het gemiddelde pensioen (1.250 euro). ABVV Senioren willen debat over betaalbaarheid ouderenzorg.


de rusthuisbarometer

Hoeveel kost een verblijf in een rusthuis en wat beïnvloedt dit bedrag?  De socialistische mutualiteit onderzocht de werkelijke kost van een rusthuisverblijf op basis van de facturatiegegevens van zijn leden. Het is voor het eerst dat dergelijke analyse gemaakt wordt op basis van reële facturen.

De studie kadert in de actie ‘We gaan voor alle vijf’ waarmee het Socialistisch Ziekenfonds sinds 2014 actie voert voor een sterk en betaalbaar ouderenzorgbeleid in Vlaanderen.

Gepeperde rekening

De studie bevestigt dat een rusthuisverblijf duur is. Gemiddeld betaalt een Belgische rusthuisbewoner 1487 euro per maand: 1.379 euro voor de dagprijs en 108 euro aan supplementen voor extra diensten. Vooral medicijnen nemen een grote hap uit het budget.  

In Vlaanderen is een rusthuisverblijf het duurst: gemiddeld 1.600 euro per maand. In Wallonië is een rusthuisbewoner met 1.338 euro per maand het goedkoopste af. In Brussel komt de kost voor een verblijf uit op 1.497 euro per maand.

Er zijn grote verschillen naar provincies. Antwerpen is de duurste provincie met een gemiddelde bewonersfactuur van 1.725 euro per maand. Een rusthuisverblijf is het goedkoopst in de provincies Henegouwen (1.252 euro) en Namen (1.264 euro).

De kostprijs van een verblijf in een woonzorgcentrum ligt daarmee een pak hoger dan het gemiddelde pensioen. Volgens de Socialistische Mutualiteiten kunnen drie op de vier ouderen hun rusthuisfactuur niet meer betalen met hun pensioen.

Debat over betaalbaarheid van zorg noodzakelijk

Nu Vlaanderen de touwtjes in handen heeft om het volledige woonzorgbeleid uit te tekenen, en dus ook het prijsbeleid van de woonzorgcentra kan bepalen, pleit ABVV Senioren voor een nieuw sociaal rechtvaardig financieringsmechanisme.

  • De kosten van een verblijf in residentiële woonzorg mogen niet hoger liggen dan het pensioen. Om de betaalbaarheid van de zorg te garanderen moeten er sociale correcties komen op de eigen bijdragen die zorgbehoevenden betalen. Deze sociale correcties dienen rekening te houden met het inkomen en vermogen van de zorggebruiker.
  • Een maximumfactuur voor niet-medische zorgkostenmoet alle personen met een langdurige en zware zorgbehoefte bereiken (ouderen, personen met een handicap, chronisch zieken, …), ongeacht de zorgvorm waarvoor men kiest.
  • Persoonsvolgende financiering onder bepaalde voorwaarden
  • Afschaffing van de onderhoudsplicht: de zorg voor zorgbehoevende ouderen moet onder de collectieve solidariteit vallen.

Downloads