Studiedag ABVV Senioren

vermaatschappelijking van de zorg

Een overheid die kiest voor vermaatschappelijking heeft heel wat werk voor de boeg. Willen we gezin en werk combineren met meer aandacht voor zorg binnen het sociaal netwerk, dan zijn fundamentele structurele veranderingen noodzakelijk.


Voor een zorgende overheid

Fien Adriaens, adviseur sociaal beleid voor de studiedienst van het Vlaams ABVV, hield een warm pleidooi voor een meer zorgzame samenleving. Ouderenzorg zal de komende jaren het speerpunt zijn binnen het Vlaams beleid.  De uitdagingen zijn groot: we worden met z’n allen ouder, het aantal chronisch zieken neemt toe, zorgvragen veranderen, …  In één adem stelt men ook de betaalbaarheid in vraag. De Vlaams overheid zet sterk in op zelfzorg, pas in laatste instantie komt de professionele zorg.  Het Vlaams ABVV kan zich hier niet in vinden. Mantelzorg is geen alternatief voor het professionele zorgaanbod, maar een waardige aanvulling. Onze overheid moet de verantwoordelijkheid opnemen voor de zorg en deze niet afwentelen op de burger. Een zorgende overheid moet voorzien in een toereikend, betaalbaar en kwaliteitsvol aanbod.

Juiste financiering voor de juiste problemen

Onze tweede spreker,  prof. Jef Breda, neemt als expert deel aan de ‘Taskforce Persoonsvolgende Financiering’ van het VAPH. Vanuit zijn ervaringen besprak hij samen met ABVV Senioren de slaagkans van een persoonsgebonden budget (PGB) in de ouderensector.
Prof. Breda staat positief tegenover de invoering van het persoonsgebonden budget.  Het budget beantwoordt aan de behoeften van de persoon zelf. De persoon in nood ontvangt het geld, niet de instellingen. Dit vergroot aanzienlijk de autonomie, je kan zelf kiezen wat je met het budget inkoopt.  Men kan kiezen voor cash-optie en vrijwel alle sociale diensten en persoonlijke assistenten inkopen of voor een voucher die men via erkende diensten besteedt. Combinaties zijn ook mogelijk en zullen waarschijnlijk het meest worden gekozen.
Het persoonsgebonden budget is een mooi initiatief ter ondersteuning van de mantelzorger. Veel mantelzorgers nemen juist teveel zorg op zich, met deze regeling kunnen ze van een vergoeding genieten en sociale diensten inkopen. Bovendien ga je cherry-picking bij instellingen tegen door af te stappen van uniforme bedfinanciering.

Sociale ongelijkheid op lange termijn

Desalniettemin kunnen we een aantal  bedenkingen maken bij het financieringssysteem. Het budget moedigt maatschappelijke integratie  niet aan. Daarnaast is het systeem administratief zeer moeilijk: je moet alle kosten verantwoorden. Vaak moet men beroep doen op de familie om de rekening te maken. Prof. Breda vreest voor sociale ongelijkheid op lange termijn. Het ontworpen systeem is erg ingewikkeld. Je moet alles voortdurend in de gaten houden. Niet iedereen wil en kan kiezen! Goed opgeleiden zijn beter geïnformeerd. Laag opgeleiden kiezen vaker de eerste dienst die ze tegenkomen. Hun sociaal netwerk is ook kleiner. 

Slaagkans van het PGB in de ouderenzorg

De aanwezigheid, sterkte en eisen van de doelgroep, maakt dat veranderingen in de sector in hun voordeel zouden gebeuren. Spijtig genoeg is zorg bij ouderenverenigingen geen populair thema. Zij zouden veel actiever moeten opkomen voor hun belangen en het systeem mee sturen. Bovendien moet ook het budget groeien, wil men iedereen meekrijgen. Een sterke sociale bescherming is dan ook noodzakelijk als basis.