Verhoogde Tegemoetkoming: automatische toekenning noodzakelijk

Personen met een laag inkomen hebben recht op verhoogde tegemoetkoming. Zij betalen minder voor gezondheidszorg en hebben nog andere financiële voordelen. Toch nemen naar schatting honderdduizenden Belgen het recht niet op. ABVV Senioren eist de automatische toekenning van dit recht.


Voordelen van de verhoogde tegemoetkoming

Patiënten die recht hebben op de verhoogde tegemoetkoming betalen minder remgeld als ze naar de dokter, de apotheker of het ziekenhuis moeten. Ook hebben ze recht op de derdebetalersregeling , de sociale maximumfactuur en op een lager tarief voor de zorgverzekering. Voorts maken ze aanspraak op voordelen zoals goedkoper openbaar vervoer en een verlaagd telefonietarief. Ook gemeenten gebruiken de verhoogde tegemoetkoming vaak als criterium om premies en tegemoetkomingen toe te kennen. De voordelen gelden bovendien voor alle gezinsleden. 

Toegang tot de verhoogde tegemoetkoming

De verhoogde tegemoetkoming wordt automatisch toegekend aan huishoudens die van een minimumuitkering moeten rondkomen ( een leefloon, een inkomensgarantie voor ouderen), aan  personen met een erkende handicap, aan weeskinderen en aan kinderen met een fysieke of mentale beperking die recht hebben op verhoogde kinderbijslag.
Personen waarvan het jaarlijks bruto-inkomen op 1 september 2013 niet hoger ligt dan 16.965,47 euro, hebben ook recht op de verhoogde tegemoetkoming. Zij moeten een aanvraag indienen bij het ziekenfonds waarbij ze zijn aangesloten.

Onderbenutting van het recht op verhoogde tegemoetkoming

De ziekenfondsen stellen vast dat mensen onvoldoende beroep doen op hun recht op de verhoogde tegemoetkoming. Het is vaak onvoldoende gekend, zowel bij burgers als bij hulpverleners. Daarnaast is de aanvraag voor velen een te grote administratieve last.  

Automatische rechtentoekenning

De ziekenfondsen gaan nu reeds actief op zoek naar mensen met lage inkomens. Sinds dit jaar wordt er intensief samengewerkt met de fiscus. Een grote stap voorwaarts, maar de meest kwetsbaren vallen nog steeds door de mazen van het net.  In de brede aanpak van armoede, is de automatische toekenning van rechten noodzakelijk. Immers, welke waarde heeft een recht als het niet effectief wordt uitgeoefend? Automatische rechtentoekenning is geen exclusief sociale zekerheidsverhaal, maar ook een welzijns- en gezondheidsverhaal. Verdere investeringen door de overheden, zijn dan ook essentieel.