Welke zorg willen we geven en ontvangen?

OP 12 en 13 november kwamen de senioren van het Vlaams ABVV samen in de Floreal te Blankenberge voor de jaarlijkse plannings- en vormingstweedaagse. Dit jaar staat volledig in het teken van het Vlaamse welzijns- en zorgbeleid voor ouderen.


Zware werkdagen

In de voormiddag staan de beleidsvoorstellen inzake ouderenzorg  centraal. We verwelkomen Stefaan Berteloot, kabinetsmedewerker van Minister Jo Vandeurzen, en Jan-Piet Bauwens (BBTK non-profit) en Johan van Eeghem (BBTK) van de taskforce ouderenzorg. Zij bespreken elk vanuit hun expertise de recente evoluties in de ouderenzorg.  

De vermaatschappelijking van de zorg doet bij de senioren heel wat vragen rijzen. Voor ABVV Senioren moet zorg betaalbaar blijven, maar ook laagdrempelig, kwaliteitsvol en bovenal menselijk. De zorgbehoevende moet centraal staan, niet de aandeelhouder.

In de namiddag werden vervolgens de verschillende uitdagingen binnen de ouderenzorg besproken in de werkgroepen. Er ging de nodige aandacht naar diversiteit, de toenemende commercialisering en de rugzakfinanciering. Een stevige werkdag. Hoog tijd dus voor wat ontspanning. Lekker tafelen en nadien de benen strekken op de dansvloer.

jaarthema

De gezondheidszorg is een thema dat wij als senioren niet uit de weg kunnen gaan. De evoluties in de samenleving  stellen onze gezondheidszorg voor nieuwe uitdagingen. Dit vraagt om een beleid op maat van de zorggebruiker: betaalbaar, toegankelijk en kwaliteitsvol. De gezondheidszorg wordt dan ook het nieuwe jaarthema van ABVV senioren. Wij zijn alvast klaar voor een nieuw werkjaar!