Bewoners in Vlaamse woonzorgcentra tevreden over de basiszorg, maar missen sociale contacten.

Bewoners van Vlaamse woonzorgcentra zijn tevreden over de toegediende zorg, de veiligheid en het respect waarmee ze worden behandeld. Men is minder tevreden over de sociale contacten met personeel en medebewoners. Dit blijkt uit de resultaten van een grootschalige enquête in 250 Woonzorgcentra.


resultaten 2014

Van 2014 tot 2016 organiseert het Agentschap Zorg en Gezondheid een enquête over de kwaliteit van het leven in alle Vlaamse woonzorgcentra. Het eerste deel van het onderzoek is nu klaar.

De bevraagde rusthuisbewoners zijn over het algemeen zeer tevreden over hun verblijf . Het gaat dan onder meer om de vraaggerichtheid (bv. "Ik kan de zorg krijgen die ik nodig heb") , de autonomie (bv. "Ik beslis zelf hoe ik mijn tijd doorbreng") en de veiligheid (“de medewerkers hebben respect voor waar ik van hou en niet van hou”). Ook de maaltijden scoren goed. Zo vinden de meeste bewoners de maaltijden lekker en voldoende afwisselen

Minder tevreden zijn de rusthuisbewoners over hun tijdsbesteding en over hun persoonlijke banden met personeel en medebewoners. 24% van de  bewoners vindt dat er in het weekend aangename dingen te doen zijn in hun rusthuis en 39% van de inwoners zeggen dat medewerkers tijd nemen voor een vriendelijk praatje. Ook het aantal ouderen dat een medebewoner als vriend of vriendin beschouwt, is in de minderheid.

 

standpunt ABVV Senioren

ABVV senioren is tevreden met de positieve resultaten. Het onderzoek duidt aan dat mensen zich prettig voelen in het woonzorgcentrum waar ze verblijven. Wat ons wel verontrust is de eerder negatieve beoordeling van het sociale aspect van hun verblijf. Zorg stopt niet bij lichamelijke verzorging. Het is belangrijk dat de vlaamse woonzorgcentra investeren in leuke activiteiten, zonder de druk op het personeel te verhogen. De animatie in rusthuizen heeft hierin een cruciale functie. De halvering van de subsidies voor de animatie in rusthuizen zou bijgevolg een foute beleidskeuze zijn.

Andere sites