Wij willen een transparant maatschappelijk debat

Men schreeuwt moord en brand: “Het verhogen van de pensioenleeftijd is de enige manier om de stijgende sociale uitgaven te drukken, willen we de jonge generatie sparen!” Of toch niet? Vandaag verscheen er in De Morgen een opiniestuk waarin 10 academici een ander licht werpen over de materie.


Het verhogen van de pensioenleeftijd is onnodig

De 10 deskundigen bevestigen het  standpunt van het ABVV en ABVV Senioren.  Het hele pensioendebat gaat feitelijk over de herverdeling van de welvaart. Dankzij onze hoge productiviteit brengen we veel meer geld op dan we zelf nodig hebben om comfortabel te leven. Er zal altijd geld zijn, maar men wil  het niet aan de pensioenen besteden?

Jonge generatie is de dupe

Tegen 2060 zullen de sociale uitgaven als percentage van het bbp met 4,2% stijgen.  Dit betekent een toename van 0.09% per jaar. Peanuts in vergelijking met de bankencrisis. Evenwel weigert de overheid deze toename te betalen, dit op de kap van de werknemers. Men  schermt met de jonge generatie die alle lasten moeten dragen, maar het zijn zij die geen werk meer zullen vinden.  

Achteruitgang van de sociale bescherming

Een pensioenhervorming nu doordrukken, betekent een achteruitgang van de sociale bescherming. Enkel zij die niet aangewezen zijn op het publieke systeem van sociale bescherming varen hierbij!

ABVV Senioren mochten Patrick Deboosere ontvangen als gastspreker op hun jaarlijkse studiedag op 23 oktober 2014.  Met het nodige cijfermateriaal toonde hij aan dat langer werken niet nodig is. "We leven niet om te werken, maar werken om te leven!"

Andere sites