Vlaamse regering wil niet investeren in de ouderenzorg

Zorgnet Vlaanderen trekt voor de tweede maal aan alarmbel. Rusthuizen wachten nog steeds op de beloofde subsidies voor infrastructuurwerken. zonder de beloofde subsidies dreigt de dagprijs met 8,70 euro te stijgen.


Algemeen

De vergrijzing en het stijgende aantal zwaar hulpbehoevende bejaarden stelt de ouderenzorg voor nieuwe uitdagingen. Ongeveer 12.300 bestaande kamers moeten worden verbouwd. Jaarlijks moet er een capaciteit van 1.400 bijkomende woongelegenheden voor hulpbehoevende ouderen gecreëerd worden.

De regering had vorig jaar de rusthuizen subsidies beloofd voor de infrastructuurwerken. Nu blijkt echter uit een open brief van Zorgnet Vlaanderen dat 171 rusthuizen nog steeds wachten op de subsidie. Zonder overheidssteun moeten de rusthuizen de financiering volledig op zich nemen en dit betekent een verhoging van de dagprijs met 8,70 euro!

Betaalbaarheid onder druk

De gemiddelde dagprijs in een woonzorgcentrum bedraagt vandaag 50,79 euro. De verhoging van de dagprijs brengt de totaalkost per maand op 1.575 euro, exclusief de was, medicatie en remgeld. Een gemiddeld pensioen (1.107 euro) volstaat niet om dat te betalen.

Besparingspolitiek

De kans is groot dat de Vlaamse regering tijdens het begrotingsconclaaf nog meer het mes zal zetten in de sociale uitgaven. De repliek van Jan Bertels (SP.A) schets duidelijk de huidige politieke situatie. De Vlaamse Regering wil wel investeren in UPLACE, maar niet in de ouderenzorg.

Standpunt ABVV Senioren

ABVV Senioren pleiten voor toegankelijke en betaalbare ouderenzorg voor iedereen. Een verblijf in een woonzorgcentrum is vandaag al erg duur.  Het zijn de bewoners die het slachtoffer worden van de besparingspolitiek in de rusthuizen. Zij betalen immers de rekening.

Het is onaanvaardbaar dat rusthuizen een maandelijkse kostprijs opleggen die ver boven het gemiddelde pensioen ligt. De overheid verzaakt volledig aan zijn verantwoordelijkheid.  Het vergroot de ongelijkheid tussen de gegoede en minder gegoede burgers. Enkel de mensen met een hoog pensioen kunnen nog een verblijf in een rusthuis permitteren. De rest van de bevolking moet een beroep doen op de dienstverlening van het OCMW, indien deze nog bestaan, of terug gaan inwonen bij de kinderen. Onaanvaardbaar in een welvaartstaat, waar elke burger heel zijn leven bijdraagt aan de sociale zekerheid.  ABVV Senioren verzet zich dan ook sterk tegen de huidige gang van zaken. We laten het hier niet bij!