Indexsprong = inkomensverlies voor de rest van je leven!

1 op 5 ouderen leeft van een inkomen onder de armoedegrens… een indexsprong is nefast!


Index? Dat interesseert me niet!

Beter wel! De index zorgt er voor dat als de prijzen van  levensnoodzakelijke goederen en - diensten stijgen, je inkomen (loon én sociale uitkeringen) automatisch mee volgt. Hierdoor kun je met hetzelfde inkomen dezelfde dingen blijven kopen.

Waarom is dat belangrijk?

Na de eerste wereldoorlog stegen de prijzen van levensnoodzakelijke goederen veel sneller dan de lonen. De mensen moesten beknibbelen op hun uitgaven en zichzelf levensnoodzakelijke producten ontzeggen.  Veel mensen leefden toen in erbarmelijke omstandigheden. De regering heeft toen onder sociale druk de indexkorf ingevoerd. Dit is een hele waslijst van producten waarvan men de prijsevolutie op de voet volgt. Als de prijzen van de goederen in deze korf sterk stijgen, moeten de lonen ook omhoog.

Een achterhaald principe?

Toch niet. De index is een buffer tegen armoede en ongelijkheid. Zonder index zouden onze lonen en uitkeringen veel te laag liggen om te voorzien in ons levensonderhoud. Vooral de lage lonen zouden het slachtoffer zijn. De prijzen van de consumptiegoederen blijven immers stijgen, die gaan niet naar beneden.

De indexkorf wordt bovendien regelmatig ge-update met nieuwe producten. Momenteel bevat de korf 611 producten. Huurprijzen, telefoonrekeningen, … alle gezinsuitgaven worden er in meegerekend.

Ik heb geen laag inkomen, ik kan die paar euro’s wel missen!

Geloof ons, dat kan je niet. Het gaat niet over 2 euro. Heb je een inkomen van 2.000 euro bruto, dan gaat het om elke maand 40 euro. Zomaar weg. Denk eens aan alle extra kosten die de Vlaamse regering je vanaf januari oplegt: hogere tarieven kinderopvang, stijgende energiefactuur, kinderbijslag verminderd, duurder openbaar vervoer, … Je zal die 40 euro nog goed kunnen gebruiken.

Het is toch maar een jaar op je tanden bijten?

De index werkt door over je gehele loopbaan. Laten we een klein rekensommetje maken:

“Je bent nu 25 jaar en verdient 2.000 euro bruto? Indien er dit jaar geen index wordt doorgevoerd, verlies je 27.000 euro aan het einde van je carrière.”

Een indexering overslaan heeft dus grote gevolgen voor je pensioenberekening! Je verliest een jaarinkomen! De helft van de wettelijke privé-pensioenen ligt nu al onder de armoedegrens. Eén indexsprong en jij mag jezelf daarbij rekenen.

Maar ik heb een aanvullend pensioen van het werk en ik doe aan pensioensparen

 1 op 5 Vlaamse ouderen leeft in armoede (armoedemonitor, 2014). In heel veel sectoren heeft men geen aanvullend pensioen of stelt het gewoonweg niets voor. Zij hangen 100% af van een ondermaats wettelijke privépensioen.  Pensioensparen is niet voor iedereen weggelegd. Mensen met een laag inkomen kunnen niets opzij zetten.

En wat met de loonsverhogingen? Die kregen we toch wel?

Verwacht daar niet te veel van. In 2015 krijg je geen loonopslag en in 2016 gaat het over maximaal 0,8%. Bitter weinig! Bovendien ligt het percentage niet vast. Daarover moet onderhandeld worden binnen de sectoren. Indien je in een sector werkt zonder sterk sociaal overleg, ben je de pineut. Dan krijg je niets. Alleen de sterksten winnen hierbij. En dan nog, je moet nog altijd loon inleveren.

De regering wil de minimumuitkeringen wel optrekken

Inderdaad, een verhoging van de minima (pensioenen, ziekte, werkloosheid) met 2%. Absoluut noodzakelijk voor de laagste uitkeringen, maar voor de modale gepensioneerde zit er enkel wat meer vakantiegeld in dit  akkoord en zeker niet genoeg om de indexsprong te compenseren.

Bovendien kan de indexsprong van 2% nooit gecompenseerd worden met een welvaarts-aanpassing. De welvaartsaanpassing gebeurt normaal bovenop de index. De laagste uitkeringen moeten dus nog steeds de helft inleveren!

Europa raadt ons wel aan om de automatische index te schrappen

Een automatische index past niet in de neoliberale visie van Europa. Europa zet alles in op competitiviteit. Flexibele arbeidscontracten, lage loonkosten en snelle arbeidsmarktinschakeling worden daarbij hoog in het vaandel gedragen. Een indexering van de lonen en sociale uitkeringen is dan echt wel een pain in the ass.

“In de EU is België één van de weinige landen waar de consumptie niet is stilgevallen tijdens de crisis.“

Onze loonkosten zijn te hoog…

Dat zeggen de werkgevers... De loonkosten beslaan maar 15% van de productiekosten (econoom Jan De Loecker). De Belgische uurloonkosten lagen in 2014 2,9 hoger dan in Frankrijk, Duitsland en Nederland (CRB, 2014). Wanneer we de indexsprong toepassen is er zelfs een negatief verschil met de buurlanden! (studiedienst ABVV).

Wij behoren wel tot de top 5 van de productiefste landen (The conference board, 2015)! De index heeft geen negatieve invloed op onze productiviteit (econoom Paul De Grauwe).

Het verbeteren van onze competitiviteit via loonmatiging, is bovendien niet houdbaar. Als andere Europese landen hetzelfde doen, staan we even ver (econoom Freddy Heylen).

Loonmatiging is dus niet het juiste antwoord. Men moet wel dringend werk maken van innovatie en opleiding, een transparante overheidscontrole op de energieprijzen en export naar nieuwe groeimarkten.