Gratis openbaar vervoer is gedaan voor senioren

50 euro voor een jaarabonnement

vanaf 1 september 2015 rijden senioren niet meer gratis met het openbaar vervoer in Vlaanderen. Zo maakte De Lijn vandaag bekend. 65-plussers moeten voortaan 50 euro ophoesten voor een jaarabonnement van tram-bus.


Tariefwijziging

De Lijn maakte al vroeger bekend dat ze besparingen ging doorvoeren en dat de helft werd doorgerekend in de tarieven. Vooral senioren zijn hier de dupe van. Het gratis gebruik van het openbaar vervoer is niet meer. Enkel oudstrijders, kinderen tot en met 5 jaar en personen met een handicap met hun begeleider kunnen nog gratis meerijden. Vandaag besliste de Raad van bestuur van De Lijn dat 65-plussers vanaf 1 september 50 euro zullen betalen voor een jaarabonnement van tram en bus. Het bedrag ligt aanzienlijk lager dan de 180 euro waarover reeds voorheen werd gespeculeerd. Toch stelt ABVV-Senioren zich ernstige vragen.

Mentaliteitswijziging

Voor ABVV-Senioren is mobiliteit een basisrecht. Mobiliteit zorgt er voor dat we mee kunnen participeren aan het maatschappelijk leven. Het zorgt ervoor dat mensen niet in een sociaal isolement terechtkomen. Voor mensen die het financieel niet breed hebben of op het platteland wonen, is toegankelijke en betaalbare mobiliteit noodzakelijk. Niet iedereen is immers in het bezit van een eigen wagen of kan rekenen op zijn sociaal netwerk om hen te komen ophalen.

Openbaar vervoer gaat over maatschappelijke dienstverlening. Elke burger betaalt hiervoor belastingsgeld. Het is nooit een gratis verhaal geweest. Vergelijk het met een abonnement dat je afsluit bij een telecom operator. "Je belt en sms't gratis zoveel als je wil, naar wie je wil, voor maar 15 euro per maand." Hetzelfde geldt voor het openbaar vervoer.  Waarom moet de bestaande formule dan worden afgeschaft? Waarom moeten senioren en plus 50 euro betalen, dit terwijl de dienstverlening wordt afgeslankt?

Een mentaliteitswijziging vindt plaats in onze samenleving. Alles waar je gebruik van wil maken, daar moet je extra voor betalen. Als dit niet binnen je mogelijkheden past, is dat je eigen schuld. Iedereen is verantwoordelijk voor zijn eigen welvaart en welzijn. Het is niet langer meer de taak van de samenleving om zich te ontfermen over het welzijn van haar burgers, zij houdt zich enkel strikt bezig met de begroting.

We vragen ons af wat de maatschappelijke kosten zijn van het sociaal isolement, veroorzaakt door de genomen maatregelen. Zij liggen namelijk aanzienlijk hoger dan het aandeel dat men haalt uit de besparingen.