Federaal Regeerakkoord is gepubliceerd

Na een lange weg van 4 maanden zijn de regeringspartijen MR, N-VA, CD&V en Open VLD tot een consensus gekomen. Het resultaat vindt je terug in het Federale Regeerakkoord 2014-2019.


'Buitengewoon' onrechtvaardig

De nieuwe federale regering heeft gekozen voor een conservatieve, liberale aanpak. Alles in het voordeel van de grote ondernemingen en de vermogenden. Vooral de gezinnen en de werknemers dragen de grootste lasten. Het ergste is dat de maatregelen zo langzaam worden doorgevoerd dat we het pas zullen beseffen binnen 10 jaar. Men gooit de kikker niet in kokend water, maar kiest voor de tergend langzame dood.

Verantwoordelijkheidszin

Iedereen moet zijn verantwoordelijkheid nemen en daar zal streng op worden toegekeken. Werklozen worden gestraft wanneer ze geen ’gepast’ werk accepteren. Een daling van de werkloosheidsuitkering in de tijd en verplichtte gemeenschapsdienst. Jongeren krijgen helemaal niets meer.  Pas afgestudeerden moeten direct (voltijds) beginnen werken.  Alsof de banen voor het rapen liggen.

De werkende bevolking moet 2  jaar een indexsprong slikken en langer werken. De wettelijke pensioenleeftijd wordt opgetrokken naar 67 jaar tegen 2030. De minimumleeftijd voor vervroegd pensioen wordt opgetrokken naar 63 jaar.

Zware beroepen en lange loopbanen kunnen vroeger op pensioen, vanaf  58 jaar in 2015 en vanaf 60 jaar in 2017. Brugpensioen blijft bestaan maar wordt opgetrokken naar 62 jaar vanaf 2015. Bijverdienen mag voortaan onbeperkt vanaf 65 jaar of vanaf een loopbaan van 45 jaar.

Van tijdskrediet is niet langer sprake. Vooral vrouwen zijn hiervan de dupe. Zeker bij de berekening van hun pensioen.

De hoogte van de pensioenen wordt niet opgetrokken, evenmin wordt het aanvullend pensioen verplicht voor alle werknemers.

De burger als mechanische arbeidskracht: niet meer, niet minder.  Om van te huilen.

Downloads