Lidmaatschapgegevens wijzigen

Je bent lid van ABVV-regio Antwerpen en je wenst een wijziging door te geven van je lidmaatschapsgegevens (adres, rekeningnummer, werkgever, beroepssituatie, gestopt met werken, langdurig ziek, met pensioen, ...)


Wijzigingsformulier

Met het onderstaande formulier kan je wijzigingen van je lidmaatschapsgegevens doorgeven. Bijvoorbeeld als je verhuist of van werkgever verandert.

OPGELET
Indien je werkloos bent zal je voor sommige wijzigingen, je persoonlijk moeten aanbieden bij de werkloosheidsdienst in één van onze kantoren.  Anders kan je werkloosheidsuitkering niet meer worden uitbetaald en kun je zelfs een sanctie krijgen van de Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening (RVA). De veranderingen waarvoor je je als werkloze persoonlijk moet aanbieden zijn je adres (gemeente, postnummer, straat en straatnummer) en je bankrekening.  Voor alle duidelijkheid staan deze gegevens in het formulier hieronde aangeduid met drie sterretjes ***.

Lidmaatschapsgegevens wijzigen!

Algemene Gegevens:

Ik ben beginnen werken:


TewerkstellingIk werk niet meer, maar zit in volgend statuut:Velden met een * zijn verplicht

Het Vlaams ABVV en zijn vzw's verwerken persoonsgegevens volgens de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Verordening 2016/679 van het Europees Parlement en de Raad van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens en tot intrekking van Richtlijn 95/46/EG, de Algemene Verordening Gegevensbescherming (=AVG).

Als je meer wenst te weten over ons Privacybeleid, surf dan naar http://www.vlaamsabvv.be/privacy.

Contact

  • Dienst lidmaatschap | Ommeganckstraat 35 | 2018 Antwerpen
    Tel. 03 220 66 30 | Fax 03 220 66 79 | lidmaatschap.antwerpen@abvv.be
    Coördinator: Ronny Frederickx

Lees ook