Voorbeeld uit de praktijk: AZ-Groeninge in Kortrijk

19/10/2007 - Diversiteit op de werkvloer, bij het Academisch Ziekenhuis (AZ) Groeninge in Kortrijk hebben ze er goede ervaringen mee. Met 2500 medewerkers is AZ Groeninge de grootste werkgever van Kortrijk en omstreken.


Diversiteitsplan

Het ziekenhuis startte in 2004 met een diversiteitsplan. Dat had een looptijd van 2 jaar en legde de focus op de werknemers in de keuken, de schoonmaak en de logistiek. Opvallend aandachtspunt daarbij: de tewerkstelling van ondermeer arbeidsgehandicapten, allochtonen en 45+’ers.

Bedoeling van het diversiteitsplan was om het volledige personeelsbeleid aan te pakken: van de rekrutering, de selectie, het onthaal en de introductie tot en met de vorming. Daarom startte AZ met een aantal diversiteitsacties

  • sensibiliseringsactie van het personeel
  • het onthaal en de begeleiding op de werkvloer schenkt specifieke aandacht aan jonge laaggeschoolden en allochtonen met als doel het behoud van hun tewerkstelling
  • opleidingen multiculturaliteit voor leidinggevenden
  • publicatie van de brochure ‘De moslim in het ziekenhuis‘. De brochure gaat over de visie op gezondheid binnen de islam, de beleving van ziekenhuisopname door moslims en het rouwen bij moslims.

AZ Groeninge is ook één van de partners van United Colours of Nursing, een project dat allochtone verpleegkundigen helpt om een diploma bachelor te behalen.

Denktank

Dit alles komt niet uit de lucht gevallen. AZ Groeninge koos van meet af aan om het diversiteitsbeleid een permanent karakter te geven. De werkgroep diversiteitsbeleid - met werknemersvertegenwoordiging – is een denktank die aanbevelingen geeft aan het beleid. Daarnaast zijn er ook gestructureerde contacten met de diversiteitsconsulenten.

Het ABVV was en is via de militanten en de diversiteitsconsulent bij de uitvoering van dit diversiteitsplan een enthousiaste trekker. Een ABVV-diversiteitsconsulent neemt deel aan het overleg binnen AZ Groeninge voor de diversiteitsplannen, is lid van de cel leeftijdsbewust personeelsbeleid en heeft op regelmatige basis overleg met de militantenkern en de secretaris.

Bredere focus

Bij het groeidiversiteitsplan was er ook de nodige inbreng van het ABVV. Dit plan verruimt de focus tot het personeelsbeleid van de hele organisatie. Er lopen sensibiliseringscampagnes voor het volledige personeel, er zijn opleidingen om leiding te geven aan een diverse groep medewerkers (clinical leadership) en er wordt een kader uitgewerkt voor leeftijdsbewust personeelsbeleid.

Dit groeidiversiteitsplan liep tot einde 2007. Maar, dat het werken aan en met en in diversiteit daarmee niet afgelopen is, bewijst de cel leeftijdsbewust personeelsbeleid. Die cel, en de werkgroep diversiteit, blijven verder werken met vertegenwoordiging uit de vakbonden.

Concrete samenwerking tussen secretaris, militanten en diversiteitsconsulent is één van de sleutels tot succes bij het implementeren van diversiteit binnen de organisatie.

Meer weten?

Meer weten over diversiteit en personeelsbeleid? Contacteer de diversiteitsconsulent van je gewest.

Kijk eens of je een brochure of andere publicatie wil bestellen?

De Checklist diversiteit helpt je de eerste stap zetten op de weg naar diversiteit.

Downloads

Contact

  •   -  - 

Lees ook

Andere sites

Zoek op trefwoord

diversiteit