Voorbeeld uit de praktijk: Tower Automotive in Gent

Tower Automotive is een toeleverancier van Volvo in Gent. Het produceert o.a. chassis, zwaar bandwerk met volcontinue ploegen en hoge werkdruk. Er werken zo‘n 300 werknemers van 38 nationaliteiten. Het ABVV is de grootste vakbond, en onze delegees werken er actief mee om met diversiteit om te gaan.


  • Het bedrijf:  Tower Automitive (TA) maakt onderdelen voor automobielbouwers wereldwijd.
  • Onze man ter plaatse: Filip Van de Velde, syndicaal afgevaardigde en lid van de ondernemingsraad en het comité.

 


Krapte op de arbeidsmarkt

Filip: "Ik was er bij toen het bedrijf opstartte in 2001. Ze zochten toen dringend 400 werknemers in dezelfde periode dat ook Volvo er 1400 zocht.

Omdat ze uit dezelfde pool moesten vissen, ontstond er krapte op de arbeidsmarkt. Toen bovendien beslist werd om de productie met 6 maanden te vervroegen, was een nog snellere invulling van de vacatures nodig."

Inmiddels is diversiteit een dagelijks gegeven en werken er bijna 500 mensen: zowel man als vrouw, allochtoon als autochtoon en mensen met en zonder arbeidshandicap. Hoe is die diversiteit er gekomen?

Filip:  “Bij de eerste 24 aanwervingen waren er 9 mensen met een andere nationaliteit. Dat komt omdat het, als Amerikaans bedrijf, diversiteit als onderdeel van de bedrijfspolitiek ziet.

Een tweede reden was pure economische noodzaak: men zocht nieuwe werknemers op hetzelfde moment als Volvo."

Racistisch incident

Wat betekent diversiteit voor jou?

Filip: “Veel blanke Belgen hebben vooroordelen voordat ze bij ons beginnen. Sommigen zijn zelfs een beetje bang, maar na een paar weken verdwijnt dat als ze inzien dat ze verkeerd zijn. Allochtonen zijn ook maar gewone mensen.

Maar diversiteit op de werkvloer gaat ook over vrouwen of mensen met een handicap: die werken ook bij ons.”

Op welke manier heeft de diversiteit op de werkvloer voor veranderingen gezorgd?

Filip: “Iedereen die wilde kon hier beginnen: diversiteit op de werkvloer was een feit vanaf het begin.

Maar niet iedereen was daar gelukkig mee. Er was een incident met een racistische slogan op de toiletten. TA heeft toen iedereen een verdrag laten ondertekenen dat er niet gediscrimineerd werd. Dit heeft geholpen. Het arbeidsreglement heeft nu ook een non-discriminatieclausule.

Taal blijft een aandachtspunt. Om misverstanden te vermijden is ons arbeidsreglement vertaald naar het Engels. En ons eigen syndicaal krantje schrijven we in het Nederlands, Engels en Frans.We hebben ook gevraagd om de verslagen van de ondernemingsraad te vertalen, maar voorlopig doen ze dit nog niet.

Verder waren er lessen Nederlands op de werkvloer: het enthousiasme daarvoor was groot en de onderlinge communicatie is verbeterd.

Wij hebben ervoor gezorgd dat de moslims tijdens de ramadan kunnen gaan eten op de tijdstippen dat hun geloof het toelaat. Tijdens de gewone pauzes werken zij dan door.

We kunnen tot maximum 2 weken extra onbetaald verlof krijgen voor of na de 3 weken collectieve zomersluiting. Men houdt daarbij rekening met objectieve criteria (zoals overuren, anciënniteit, moment van aanvraag enz.). Zo blijft die periode voor iedereen werkbaar.”

Diversiteitsprijs gewonnen

Hoe gaat de delegatie om met diversiteit op de werkvloer? Wat is volgens jou de syndicale meerwaarde?

Filip: “Ook de syndicale delegatie is een diverse groep. Zo krijg je visies uit verschillende standpunten, dit is een meerwaarde voor het overleg. Er is geen voorkeursbehandeling: iedereen krijgt een kans om zich te bewijzen.

In ons syndicaal werk zie ik dat we meer terugkrijgen van de mensen. Al vragen ze soms ook wel meer! (lacht) Weet je, in sommige landen werken de vakbonden totaal anders. Dus geef je soms wat meer uitleg over de vakbond in België en de taken van een delegee."

Het bedrijf had een diversiteitsplan. Was die subsidie wel nodig?

Filip: “Als vakbond hebben we erop gehamerd om het diversiteitsplan ernstig te nemen. En dat is gelukt. Mede dankzij dat plan is het personeelsbeleid meer gestructureerd en is alles – van de aanwervingen tot het arbeidsreglement – meer afgestemd op de realiteit van de werkvloer.

In 2006 hebben wij de diversiteitsprijs van de provincie Oost-Vlaanderen gewonnen. Marc Staelens, onze secretaris en de diversiteitsconsulent hadden het dossier opgesteld en ingediend. Zoiets komt niet uit de lucht vallen: Marc staat heel open voor samenwerking.”

Hoe zou je de werksfeer nu omschrijven?

Filip:  “Absoluut zeer positief! Er wordt weinig of geen ruzie gemaakt. De mensen hangen hard aan elkaar. Daarvoor zijn niet altijd grote acties nodig.

In de personeelskrant van het bedrijf wordt telkens een ander land toegelicht met aandacht voor traditie en cultuur van dat land. Zowel Sinterklaas als het Suikerfeest komen onder de aandacht en dat zorgt voor meer begrip.

Op onze vraag is er om het jaar een personeelsfeest of een familiedag. Op die familiedag zie je sommigen in hun traditionele klederdracht, en er zijn hapjes van overal ter wereld.

Al die dingen zorgen mee voor de goede sfeer en positieve uitstraling.”

Lees ook