Wat doet het Vlaams ABVV voor senioren?

Maak kennis met onze seniorenwerking.


ABVV-Senioren: oud is niet out

Wat?
Ook vakbondsmilitanten gaan met pensioen. Maar bij velen doet het engagement dat niet. Zij verenigen zich als ABVV-Senioren. De belangen van de ouderen verdedigen is hun nieuwe strijdtoneel.

Hoe?
Het netwerk van ABVV-Senioren telt tientallen plaatselijke groepen, verspreid over alle ABVV-afdelingen. Via vorming, discussie- en studiedagen worden standpunten en adviezen voorbereid. Die worden samengebracht in de seniorencommissie van het Vlaams ABVV.

Waarover?
Over alles wat senioren aanbelangt: pensioenen, gezondheidszorg, mobiliteit, eenzaamheid, ethische problemen, veiligheid, ... Ook aan de andere generaties wordt gedacht: zo is werkbaar werk ook een eis van de senioren, net omdat ze bekommerd zijn
over het leven van hun kinderen en kleinkinderen.

Gebeurt er iets met die standpunten?
Jawel, die worden op d e agenda gezet van alle adviesorganen waarin onze senioren vertegenwoordigd zijn. Van de Vlaamse Ouderenraad over het federaal raadgevend comité voor de pensioenen tot de Ferpa en de Europese Ouderenraad Age. En natuurlijk ook
binnen de ABVV-structuren.

Levert dat iets op?
Onze militanten spreken met kennis van zaken, dus wordt er ook naar hen geluisterd. Hun invloed is duidelijk te merken. En gaat het niet snel genoeg, dan zijn de ABVV-Senioren niet te beroerd om actie te voeren.

Actie?
De ABVV-Senioren hoef je niet uit te leggen dat actie voeren soms noodzakelijk is om je eisen kracht bij te zetten. Staken kunnen ze niet (meer), maar er zijn alternatieven. Zo bezochten ze in elke provincie de gemeente met het grootste aantal sociale woningen,
om er de burgemeester in de bloemetjes te zetten. En alle partijvoorzitters kregen persoonlijk de ABVV-Senioren op bezoek met de eis de onderhoudsplicht af te schaffen.

Waar?
In alle ABVV-gewesten.

Andere sites

Zoek op trefwoord

Seniorenwerking