Betaald educatief verlof (BEV)

Wat is betaald educatief verlof? Wie heeft er recht op? Geldt BEV voor elke opleiding? Is dat hetzelfde als sociale promotie?


Wat is BEV?

BEV is verlof op het werk voor een beperkt aantal uren. Dat aantal stemt overeen met het aantal uren van een erkende opleiding of vorming.

De cursus mag ook buiten de werktijd vallen. Voor deze uren ontvang je wel een (geplafonneerd) loon.

BEV is een recht.

Wie heeft recht op BEV?

Alle werknemers uit de privé-sector met een arbeidsovereenkomst. Ook sommige deeltijds werkenden.

Werknemers van de overheid en onderwijzend personeel hebben een eigen regeling voor educatief verlof.

Welke vorming kun je volgen met BEV?

Het gaat om cursussen in het onderwijs, vormingscursussen en bepaalde beroepsopleidingen en algemene opleidingen.

De cursus of opleiding moet erkend zijn voor BEV. Duur van de cursussen: ministens 32 uren per schooljaar.

Welke opleidingen zijn erkend?

Teveel om op te sommen, maar inlichtingen over erkende algemene en beroepsopleidingen vind je bij:

Vorming & Actie vzw
tel. 02 506 83 71

FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg
Dienst Betaald Educatief Verlof
tel. 02 233 41 11

Welke opleidingen zijn uitgesloten?

Sommige middenstandsopleidingen en enkele opleidingen in het kader van sociale promotie komen niet in aanmerking voor BEV.

Op hoeveel uren BEV heeft iemand recht?

  • 80 uur voor een algemene opleiding
  • 100 uur voor een beroepsopleiding
  • 120 uur voor een universitaire opleiding
  • 100 uur voor het volgen van een algemene en een beroepsopleiding in hetzelfde jaar

Indien de opleidingen samenvallen met de werktijd:

  • 80 uur voor algemene opleiding
  • 120 uur voor beroepsopleiding
  • 120 uur voor een algemene + een beroepsopleiding

NB: vanaf 1 september 2012 geven opleidingen die voorbereiden op de uitoefening van een knelpuntenberoep recht op een maximum van 180 uren per jaar (ongeacht of de opleiding samenvalt met de werkuren of gevolgd wordt in combinatie met andere opleidingen). Deze opleiding moeten georganiseerd worden door de bevoegde gewestelijke dienst voor beroepsopleiding. (VDAB, FOREM)

Voor een deeltijdse werknemer staat het aantal uren BEV in verhouding tot zijn/haar aantal werkuren.

Wat is het verschil met sociale promotie en syndicaal verlof?

Syndicaal verlof is bedoeld voor de vertegenwoordigers van de werknemers in de Ondernemingsraad (OR) en het Preventiecomité (CPBW) en voor de vakbondsafgevaardigden.

Sociale promotie is bestemd voor werknemers jonger dan 40 jaar en voorziet 10 keer per jaar een dagvergoeding.

BEV en sociale promotie cumuleren mag niet.

Wat zijn taken van de syndicale afvaardiging?

De vakbondsafvaardiging:

  • levert bijstand aan de werknemer bij de aanvraag om BEV
  • controleert de toepassing van de wet: betaling educatieve uren, opnemen van BEV, bescherming van de werknemer die BEV neemt
  • werkt in de Ondernemingsraad mee aan de collectieve planning van het BEV. 

Wat zijn opleidingscheques voor werknemers?

Als werknemer - die in Brussel of Vlaanderen woont - kan je opleidingscheques aanvragen bij de VDAB. Daarmee kan je directe kosten zoals bijvoorbeeld inschrijvingsgeld betalen.

Je moet wel snel handelen. De voorraad cheques is beperkt.

Lees ook

Zoek op trefwoord

BEV opleidingscheques