‘Bye Bye Belgium’ maar dan in het echt?

Solidaire actie voor mobiliteit groot succes

Vandaag voerden ABVV-senioren en de senioren van de socialistische mutualiteit actie tegen de onduidelijkheid over tram- en bustarieven voor 65-plussers. Deze solidaire actie, waarbij pamfletten werden uitgedeeld, lokte grote persbelangstelling uit.


Kafka op de bus

Begin mei werd het openbaar vervoer in onze hoofdstad betalend voor MIVB-abonnees ouder dan 65. Bij De Lijn moeten Brusselse, Waalse en buitenlandse 65-plussers sinds mei terug betalen. Ook de TEC volgde sinds 1 juli dezelfde weg. Een 65-plusser die in het Brussels gewest woont moet nu voor de drie maatschappijen een abonnement hebben. Voor een abonnement van MIVB betaalt de senior 60 euro, voor TEC en De Lijn 36 euro. Voor veel 65-plussers is dit een té grote kost, zeker als je weet dat de armoedecijfers voor senioren in Brussel het hoogst zijn van België (1 op 5 Brusselse senioren moet met amper 20 euro per dag rondkomen). Het is onrechtvaardig dat een senior uit het Vlaams gewest niet hoeft te betalen voor bus of tram, maar een senior uit Brussel of Wallonië wel.

Om deze onrechtvaardige en onduidelijke situatie aan te kaarten, voerden wij vandaag actie te Vilvoorde.

Een getuigenis...

Bijvoorbeeld: Madeleine (70 jaar) woont in een appartementje in Anderlecht. Haar vriend Raymond (70 jaar) woont in Strombeek. Samen rijden ze met een De Lijn bus van Vilvoorde naar Brussel. Raymond moet hiervoor niet betalen omdat hij een gratis seniorenabonnement heeft, Madeleine moet voor diezelfde bus wel betalen. Hetzelfde geldt voor de kusttram. Ook bus- en tramchauffeurs zien door het bos de bomen niet meer en vele senioren halen hun auto terug van stal. Dit is niet alleen ecologisch onverantwoord, dit is discriminatie van Waalse en Brusselse 65-plussers.

Politieke agenda 2014

Dan maar het gratis openbaar vervoer voor senioren in Vlaanderen afschaffen, dan is er meteen geen sprake meer van discriminatie? Althans, dat is wat Brussels minister Brigitte Grouwels (CD&V) bepleit. Haar partij gelooft niet in gratis en wil de afschaffing van de 65plus-pas op de politieke agenda voor 2014 plaatsen. Ook Open VLD en N-VA sprongen op deze kar. Als socialistische organisaties vinden wij het net uiterst belangrijk dat de overheid investeert in mobiliteit als basisrecht voor zwakkeren in onze samenleving. Waarom het gratis verhaal afschaffen als je weet dat eenzaamheid en isolement de grootste problemen zijn bij 65-plussers? De meest kwetsbaren in onze samenleving worden het zwaarst getroffen. Zij komen minder uit hun kot en zakken nog dieper weg in de eenzaamheid. Het meest schrijnende is dat bijna niemand dat zal opmerken. Bereken daar maar eens de maatschappelijke kost van! Gratis openbaar vervoer is in dit opzicht stukken goedkoper dan de kost van vereenzaming van ouderen.

Solidair met ouderen

Het is en blijft een politieke discussie: In hoeverre ben je solidair met de ouderen in ons land? Intergenerationele solidariteit is nochtans uiterst belangrijk. Deze mensen hebben hun hele leven bijgedragen. Openbaar vervoer is een publiek goed dat basismobiliteit voorziet voor mensen die het het hardste nodig hebben. Het ABVV (ACOD) pleit er daarom voor dat het gratis openbaar vervoer voor ouderen moet gevrijwaard blijven, maar bovenal dat er voldoende publieke financiering is voor dit openbaar vervoer. Dit zijn belangrijke maatschappelijke keuzes waar niet lichtzinnig mee mag omgesprongen worden.

Meer acties

Samen met S-Plus willen we in het najaar verder solidaire acties voeren voor een rechtvaardiger openbaar vervoer voor iedereen.

Senioren in het journaal

Verschillende journaals hadden belangstelling voor onze actie:

http://www.deredactie.be/permalink/2.29825?video=1.1715084

http://www.tvbrussel.be/nl/video/4/65-abonnementen-zijn-kafkaiaans-volgens-senioren

http://www.ringtv.be/videos/volledig-nieuws-woensdag-28-augustus

En ook de geschreven pers kwam opdagen:

http://www.brusselnieuws.be/artikel/65-plussers-protesteren-tegen-te-duur-openbaar-vervoer