Gepensioneerde grensarbeiders krijgen alsnog een tegemoetkoming

ABVV-actie kan succesvol genoemd worden

Mede onder onze druk is de Nederlandse regering gezwicht: gepensioneerde grensarbeiders ontvangen nu toch de koopkrachttegemoetkoming. Deze kan gaan tot 800 euro.


33 euro!

Sinds een nieuwe Nederlands wet in juni 2011 in werking trad, werden 30.000 Belgische grensarbeiders uitgesloten van een koopkrachttegemoetkoming die hun Nederlandse collega's wel ontvingen.

Heel wat Belgen, waaronder een stuk ABVV-leden, liepen deze hierdoor dus mis. Telkens werd er een 33 euro afgehouden.

Voor het ABVV kon dit niet.

Protestbrieven

Het ABVV en enkele andere organisaties verzonden in 2011 massaal protestbrieven aan de bevoegde ministers van pensioenen in Nederland en België en dit werd de aanleiding van een procedure bij de Europese commissie, die de zaak ernstig genoeg achtte om ze voor te leggen aan het Europees Hof van Justitie.

Eind 2012 organiseerden wij dan een bijkomende actie waarbij we de betrokken gepensioneerde leden opriepen ons een volmacht en bezwaarschrift te bezorgen. Op deze manier verzamelden we honderden dossiers die we overmaakten aan de bevoegde instellingen.

Deze grootschalige actie van het ABVV en de betrokken leden heeft duidelijk zijn vruchten afgeworpen.

Terugbetaling

De Nederlandse regering is gezwicht.

Het besliste de koopkrachttegemoetkoming met terugwerkende kracht terug te betalen vanaf 1 juni 2011 aan alle grensarbeiders die gepensioneerd of arbeidsongeschikt zijn. Dit bedrag kan oplopen tot 800 euro.

De Belgische gepensioneerde grensarbeiders mogen daarom dit jaar nog een fikse financiële bijpassing verwachten van hun AOW-pensioen of uitkering.