Hoe ouder je wordt, hoe minder je participeert

Alleenstaande, lager opgeleide vrouwen participeren minst van alle 55-plussers

Op nagenoeg alle vlakken participeren 55-plussers minder aan het maatschappelijk leven dan andere leeftijdsgroepen. Dat is de conclusie uit onderzoek van de studiedienst van de Vlaamse Regering.


Opvallende verschillen

De studie toont enkele opvallende resultaten. Volgens het onderzoek vertonen heel wat Vlaamse 55-plussers minder politiek engagement, zijn ze cultureel niet meer zo actief en hebben ze heel wat van hun vroegere werklust verloren.

Toch kunnen we de hele groep niet zo maar over één kam scheren. Er zijn opvallende verschillen: maar waar liggen die dan juist in?

  • hoe ouder , hoe minder participatie;
  • oudere mannen participeren meer dan oudere vrouwen;
  • hoe hoger de opleiding, hoe hoger de deelname aan het maatschappelijk leven;
  • samenwonenden doen ook meer dingen samen;
  • ouderen met een lager inkomen participeren minder;
  • senioren met eigen huis participeren meer dan senioren die huren;

Ouder, alleenstaand en vrouw?

Het valt dus op dat oudere, alleenstaande vrouwen minder deelnemen aan het maatschappelijke leven. Een groot deel van deze vrouwen moeten echter overleven op een halfzwak overlevingspensioen; de kans is dus groot dat ze in sociaal isolement vervallen.

Vrouwen hebben ook een hogere leeftijdsverwachting. Oudere vrouwen krijgen het op latere leeftijd nog zwaarder te verduren. Er moet werk gemaakt worden van een beleid dat dus rekening houdt met al deze variabelen en dat sterk  inzet om oudere, alleenstaande vrouwen zo veel mogelijk te betrekken in het maatschappelijke leven. Alleen zo kan onze seniorenbevolking waardig oud worden.