Eco- en maaltijdcheques voor wat extra pensioen?

Tijd om deze mythe te ontkrachten.

Er gaan stemmen op om bepaalde extra voordelen om te zetten in extra pensioen. Toch schort er wat aan deze logica. Hoog tijd om dit pensioenspook te verjagen.


En het wettelijk pensioen?

Het ministerie van pensioenen zet in op de tweede pensioenpijler. Dat lijkt hen nodig, aangezien het wettelijk pensioen volgens hen geen garantie is om de levensstandaard na iemands pensioen op hetzelfde niveau te houden. Het ministerie wil hiermee de te lage vervangingsratio aanpakken.

Dat doet een probleem rijzen. Op sommige alternatieve beloningsvormen (zoals extra loon, en dergelijke meer) worden eveneens inkomstenbelastingen en sociale bijdragen geheven. Je draagt op die manier bij aan het totale financiele vermogen van de sociale zekerheidskas. Wanneer dit zou wegvallen, dan vallen er inkomsten voor de schatkist en de socialezekerheidskas weg. Dit wordt direct omgezet in pensioenbijdragen. Met andere woorden: een dergelijk mechanisme ondergraaft de solidariteit binnen de sociale zekerheid.

40-45% 'administratieve kosten'

We weten al langer dan vandaag dat het uithollen van de eerste pensioenpijler hoog op de agenda staat bij sommige beleidsmakers. De berichtgeving van de laatste dagen over pensioensparen zorgt er tevens voor dat heel wat mensen (voornamelijk jongeren) zullen denken dat het wettelijk pensioen magertjes zal uitvallen en dat we dus zelf moeten instaan voor het latere appeltje voor de dorst.

De logica gaat wat als volgt: door zelf in te staan (en dus aan pensioensparen te doen) kies je zelf voor een latere pensioenszekerheid. In tijden van crisis kun je dus beter voor je zelf zorgen en hou je best zo min mogelijk rekening met anderen. Met andere woorden: inzetten op kapitalisatie. Net omdat dergelijke berichten in heel wat media blijvend verschijnen, net daarom zullen heel wat jongeren (en anderen) wel eens kunnen gaan geloven dat ze zelf moeten instaan voor hun pensioen. Het wordt hoog tijd dat we iedereen duidelijk maken dat investeren in de eerste pijler echt iedereen ten goede komt.

Zo berekenden men dat ongeveer 40-45% van de totale pensioenvermogens in dergelijke fondsen niet uitgekeerd worden aan gepensioneerden, maar opgaan in zogenaamde 'administratieve kosten'. Waar gaat dat geld dan naar toe? Naar de hard-werkende verzekeringsagenten? Neen. Daarvoor zullen we hoogstwaarschijnlijk de financieringsmechanismen van topbankiers er bij moeten nemen. En deze verhullen zich vaak in een waas van mysterie.