Wat heeft Bob Dylan met de generatieclash te maken?

De generatie Y (geborenen tussen 1980 en 2000) is zogenaamd heel kritisch en creatief. Toch worden zij duidelijk afgestompt door donkerblauwe beleidsmakers van op het Brusselse Schumanplein. En ook de senioren mogen niet meegezogen worden in dit vertoog.


Veranderende tijden; boeiende tijden

In 1961 pende de toen 22-jarige folkzanger Bob Dylan de volgende regels neer:

Come mothers and fathers
Throughout the land
And don't criticize
What you can't understand
Your sons and your daughters
Are beyond your command
Your old road is
Rapidly agin'
Please get out of the new one
If you can't lend your hand
For the times they are a-changin'.

Wel, over Dylan kun je heel wat zeggen -- niettemin over zijn literaire bijdragen aan de muziek. Zijn teksten leggen vaker dan wat de vinger op de wonde. Dylan is en blijft een protestzanger tout court. Maar waar we momenteel wat moeilijker mee akkoord kunnen gaan, is de situatie die hij in de strofe hierboven beschrijft uit zijn populaire lied The Times They Are A-Changin'.

Momenteel heeft in sommige media een generatiedebat plaats. De vraag stelt zich dus (wederom): kunnen we dé ouderen zo maar lekker tegenover dé jongeren opstellen? Ach, zat de wereld maar zo eenvoudig in elkaar.

De senioren moeten ook wat creatiever en kritischer durven zijn

Inderdaad, we hebben nood aan een breed gedragen maatschappelijk debat, één waar we vooral samen in discussie gaan; niet een waarin we wat naast liggen te palaveren. Daar heeft niemand wat aan.

De ongelijkheid binnen groepen blijft maar groeien (zo zag de toplaag van de rijkste 1% haar inkomen het laatste decenium aangroeien). Over solidaire herverdeling gesproken.

Als senior heb je sowieso nog een heel leven voor de boeg. Het staat dan ook buiten kijf dat ook de senioren zich de vraag moeten durven stellen in wat voor maatschappij ze de komende decennia willen leven. Het lijkt wel alsof deze of gene economische expert de hele discussie naar zich toezuigt om er vervolgens voor te zorgen dat we allen vervallen in een eenheidsdenken. Wij zijn geen ratten die in een economische val willen terecht komen. Als gepensioneerde militanten moeten we ook durven nadenken over de grenzen van het systeem.

En dat kunnen de ABVV-senioren zeker.