Bijna verdubbeling bejaarde werknemers

En "deskundigen" juichen dit toe

Uit cijfers van de Federale Overheidsdienst Economie blijkt dat in 2001 22.714 bejaarden nog waren tewerkgesteld, terwijl we anno 2011 38.816 bejaarden zien bijverdienen. Dat is bijna een verdubbeling. Of we deze evolutie moeten toejuichen, is een ander paar mouwen.


De Standaard, weer eens De Standaard

Op 3 september kopte De Standaard  "Bejaarde werknemers verdubbeld'. In het artikel stellen ze een ruime verdubbeling vast (van 5.000 naar 12.000). Als belangrijke commentator voeren ze hiervoor Randstads arbeidsmarktdeskundige Jan Denys op.

Ten eerste stelt hij vast dat de generatie 65+'ers wil werken om de levensstijl te kunnen blijven betalen: "Ze willen weinig inleveren op hun welvaartspeil en blijven consumeren en reizen".

Mensen die bereidwillig graag lang willen werken, zijn geliefd bij werkgevers, stelt Denys overigens vast. Waarom? Omdat ouderen flexibel zijn. De mate waarin, is ons overigens niet helemaal duidelijk.

Flexibiliteit wordt door de werkgevers vaak hoog in het vaandel gedragen. Nog meer, de journalist vergelijkt dit met de Duitse situatie. Opvallend bij onze buren is het grote aantal 75+'ers die verplicht zijn bij te klussen. Zowel in België als in Duitsland komt dit voornamelijk door de dalende pensioeninkomens.

Strenge Duitsers

Duitsland heeft bovendien een heel andere woon- en bezitregeling. Mensen met bezittingen (een huis, een stuk grond, etc.) worden vaak uitgesloten van sociale uitkeringen. Wanneer zij dan op pensioen gaan, hun inkomen niet langer kan voldoen, hangt er voor hen een zwaard van Damocles boven het hoofd. En toch blijft Duitsland voor ons Europeanen het stralende voorbeeld.

Het wordt hoog tijd deze denkpiste wat aan de kaak te stellen, zodat onze senioren niet in eenzelfde situatie terecht zullen komen.

Lees ook