Technologie en ouderenzorg

Werken private ondernemingen sociale ongelijkheid in de hand?

Op 29 augustus 2012 publiceerde het dagblad De Standaard een artikel waarin verhaald werd dat onze landelijke thuiszorg op de drempel van het digitale tijdperk staat. Zo kan je door een virtuele beveiliging toegang krijgen tot jouw persoonlijk dossier. Een goede evolutie? Of zit hier meer achter?


In hoeverre moeten we mee met onze tijd, hé?

Dat er heel wat zaken technologisch op til staan, staat buiten kijf. Maar dat we alles maar te slikken hebben, omdat 'anderen' het ook doen, is toch een ander paar mouwen. Versta ons niet verkeerd: wanneer we door de technologie in staat zijn het leven aangenamer en gemakkelijker te maken, tja, waarom niet?

Maar, we moeten opletten dat er geen onnodige behoeften gecreëerd worden, dat we nog steeds goed en wel beseffen wat we juist voorgeschoteld krijgen en niet zomaar meegezogen worden in de mallemolen van internetevoluties.

Vertrouwen in vooruitgang

Bij het dagblad De Standaard denken ze daar klaarblijkelijk anders over. Zij juichen dergelijke initiatieven enkel toe. Het pure vertrouwen in vooruitgang slaat ook hier toe. Zoiets is uiteraard geen slecht iets. Veel hebben we hieraan te danken. Maar we moeten daar kritische vragen bij durven stellen. Wat met ouderen die al deels in armoede leven en met moeite thuiszorg krijgen? Die geen PC hebben, en er door omstandigheden alleen voor staan?

Senioren -- die het zich kunnen veroorloven -- kunnen hun gegevens controleren, maar wat met senioren die dat niet kunnen en genoodzaakt zijn lange, hardvochtige reizen te ondernemen naar hun geneesheer of kinesist?

(e)bezorgd zijn

Begin 2012 publiceerde Vlaanderen in Actie - pact 2020, het document (e)Zorgzaam Vlaanderen. Hierin stelt Vlaanderen de ambitie een "kwaliteitsvol zorg- en welzijnsaanbod" op te voeren, "toegankelijk voor iedereen, waarbij de zorggebruikers mede-regisseur zijn in het zorgtraject en de zorgverleners door onderlinge samenwerking een coherent , veilig en geïntegreerd zorgaanbod kunnen garanderen".

Mooi hé?

Is de Vlaamse Regering wel in staat haar ideeën tot een goed eind te brengen? (e)Zorgzaam Vlaanderen heeft het steeds over de deelname van de patient zelf, dat het belangrijk is dat de patient mee kan beslissen (dit zou dus allemaal via nieuwe technologie gebeuren). De vraag is dan of dit al op punt staat om er voor te zorgen dat de senior effectief een "mede-regisseur" kan worden. Veel zaken staan echter nog niet op punt. Mooie woorden op papier, maar hoe men dit concreet zal aanpakken, lijkt dus een open vraag.

Nog belangrijker misschien. Met welke bedrijven zou de Vlaamse Regering het op een akkoordje gooien? Wiens portefeuille wordt er beter van? Wiens belangen dient men? Bedrijven zijn geen liefdadigheidsinstellingen. Heel wat bedrijven willen gewoon winst maken. Hopelijk houdt onze overheid de vinger wat aan de pols en een oogje in het zeil.