Het distributief kapitalisme van Jeremy Rifkin

De crisis vandaag? Och, dat is niets, vergeleken met wat komen zal. Dat zegt de Amerikaanse topeconoom Jeremy Rifkin. De toekomst van de mensheid is in gevaar. We hebben anders gezegd meer nood aan samenwerking en onderlinge solidariteit.


Volgens Rifkin zal heel wat afhangen van de vraag hoe we in de nabije toekomst met ons energieverbruik zullen omgaan. Indien we beslissen vast te houden aan fossiele brandstoffen (zoals aardolie, aardgas, etc.), dan staat het voortbestaan van de mens op spel. Zoiets komt onverwijld hard aan, maar is een spijtige waarheid. We moeten meer solidariteit aan de dag leggen. Instaan voor het opwekken van de eigen energie (thuis, in de eigen tuin, via bijvoorbeeld zonnepanelen of windenergie), dat is voor hem het nieuwe toverwoord en vergroot onze kans op overleven.

Een derde industriële revolutie

Rifkin pleit voor een zogenaamd derde industriële revolutie. Deze revolutie bestaat voor hem uit vier basisingrediënten.

  1. De productie van hernieuwbare energiebronnen, afkomstig van zonne-, wind- en waterkracht (zo kan je dan bijvoorbeeld 's avonds je televisietoestel aanzetten met energie die afkomstig van een stralende zonnige dag).
  2. De herinrichting van alle gebouwen, zodat ze verantwoordelijk zijn voor de eigen energietoevoer en eveneens de CO²-uitstoot beperken. Gebouwen verworden tot zelfstandige energiecentrales. Wie heeft er nog nood aan energieleveranciers zoals Electrabel? We staan er zelf voor in!
  3. De opslag van energie om zo plotse uitvallen van het netwerk te voorkomen. We zijn daar momenteel toe in staat. Lange tijd was dit wat de achilleshiel van Rifkins theorie. Maar de technologie haalt zijn ideeën in. Zo kunnen we een eigen voorraadje 'energie' hebben.
  4. Dit is misschien de meest bizarre van de vier. Vandaag lukt het ons om via het internet bestanden (zoals filmpjes, e-mails, etc.) gemakkelijk naar elkaar door te sturen. Dus, stelt Rifkin, wat als we nu eensook energie naar elkaar kunnen doorsturen? Voor velen klinkt dit misschien wat van de pot gerukt, een ideaal toekomstbeeld zeg maar. Niets is minder waar. We zien nu al dat bijvoorbeeld heel wat geavanceerde GSM-toestellen en elektronische apparatuur dit kunnen. Rifkin noemt dit het 'distributief kapitalisme': met de nadruk op 'distirbutief', het verdelende. Via een gezonde vorm van solidariteit verdelen je je energieoverschotten met jouw gemeenschap (In het Engels heet dit 'smart grid'). We hebben bijgevolg niet langer nood aan een leverancier.

Ook in Vlaanderen

Rifkins stem wordt zonder meer gehoord. Zo wil de Europese Unie werk maken van zijn ideeën. Of dit op termijn ook de vruchten afwerpt, is natuurlijk een andere vraag. Ook Vlaanderen doet gretig mee en blijft niet bij de pakken zitten. Vlaanderen in Actie, het toekomstplan waarmee de Vlaamse Regering binnen acht jaar  naar de top vijf van Europese regio's wil, stelt dit voorop.

De doelstelling om binnen deze termijn 13 % van de totale Vlaamse energievoorziening uit zonne-, wind- en waterkracht te halen springt misschien het meest in het oog. Maar er is en blijft nog heel wat werk aan de winkel. Aan dit tempo, en zolang Electrabel dwars blijft liggen, halen we dat percentage gewoon niet. Er is met name nood aan meer onderlinge samenwerking, aan goede wil en een solidaire esprit. En dat zou onze regering maar eens moeten gaan beseffen.

Onlangs hadden Rifkin en minister-president Kris Peeters (CD&V) contact met elkaar. Ook Vlaams minister van innovatie Ingrid Lieten en haar mede sp.a-minister van energie Freya Van den Bossche werden hierbij betrokken.  

Nog meer: zo stelde onze Vlaamse Regering in mei haar witboek Industrieel Beleid voor. Een nuttige aanzet, daar niet van. Maar het valt te betwijfelen of dit voldoendeisom die belangrijke stap te zetten naar de richting die ze voor ogen heeft op vlak van groene industrie.

Maar ook bij jou!

Ook jij kan een waardevol steentje bijdragen. Zo kun je er voor kiezen jouw ecologische voetafdruk te verkleinen, door actief te kiezen voor duurzamer bouwmateriaal. Hoe de vork hier juist in de steel zit, daarvoor verwijzen we graag naar onderstaande vzw's die jou meer dan graag een handje helpen.

Nu, waar kun je je tegenwoordig zoal informeren? Onze Brusselse kameraden hebben het heel gemakkelijk. In de centraal gelegen Sint-Gorikshallen bevindt zich De Stadswinkel, een vzw die zich bezighoudt informatie te bevorderen inzake leefmilieu en de verdediging van een kwaliteitsvolle leefomgeving, de huisvesting en haar verbetering, de stadsrenovatie, de stedenbouw en de ruimtelijke ordening, het rationeel energieverbruik. Je kan hen uiteraard steeds vrij contacteren.

Anders vallen vzw's zoals Centrum Duurzaam Bouwen en Dialoog ook zeker aan te raden. Zij informeren je over hoe te bouwen, verbouwen en wonen door vorming, advies en publicaties. Ze staan je bij in het maken van bewuste keuzes om tot een kwalitatief beter, sociaal en ecologisch leven te komen.

Rifkin zelf aan het woord

Wil je de man en zijn ideeën misschien zelfs eens horen? Dat kan. Hier vinden jullie een filmpje waarin hij zijn belangrijkste indrukken duidelijk uit de doeken doet.