Diversiteit in de praktijk: Pingo Poultry in Maasmechelen

(1/12/2010) Pingo is een moderne kippenslachterij op een industrieterrein. Er werken 434 arbeiders en 56 bedienden. Ongeveer de helft is allochtoon en 70 procent is laaggeschoold. ABVV-delegee Omer Yalcin spreekt met ABVV-diversiteitsconsulent Ben Den Hollander.


Diversiteit is hier een feit

Ben: Op het congres van ABVV-Limburg vroeg Omer om eens op het bedrijf langs te komen. Samen met de secretaris en de delegees hebben we de bedrijfsproblematiek besproken en heb ik basisinfo meegegeven over diversiteit. Spoedig daarna zaten we rond de tafel met de werkgever. We hadden 4 agendapunten: de selectie- en onthaalprocedures, de opleidingen, de medewerkersbeoordelingen en competentiebeheer.

Omer: Ben was heel erg tegen die beoordelingen. Als iemand een fout maakt, moet die daar op gewezen worden, maar daar is geen jaarlijks gesprek voor nodig. Zulke gesprekken zetten de mensen tegen elkaar op.

Ben: Beoordelingsgesprekken horen niet thuis in een diversiteitsplan, en ook niet in competentiebeheer. De werkgever heeft – voorlopig althans – de beoordelingsplannen geschrapt. Positief is dat er een groeidiversiteitsplan is ontwikkeld in sociaal overleg.

Omer: Dat groeidiversiteitsplan heeft positieve effecten voor de werknemers. Het aanwervingsbeleid heeft meer aandacht voor kennis van het Nederlands. Vroeger stuurde een interimkantoor te vaak werknemers door met te weinig kennis van het Nederlands en slechte communicatie als gevolg. Van die mensen krijgen er nu 54 Nederlands op de werkvloer. En 18 collega’s krijgen een peter- en meterschapopleiding van 8 uur.

Ben: Hier werkt een sterke syndicale ploeg, er is een goede sociale dialoog. Zo hebben ze hier de mogelijkheid om tijdskrediet op te nemen bovenop de 5%-regel. Binnen de 3 à 6 maanden weet je of je tijdskrediet kan opnemen of niet.

Omer: De grootste verandering is persoonlijk: ik heb heel veel mensen leren kennen, ik heb wetgeving geleerd, de vakbond leren kennen, … Ik heb geleerd om de problemen van mijn collega’s aan te pakken samen met de militantenkern.

Hulp nodig?

Meer weten over diversiteit en personeelsbeleid? Contacteer de diversiteitsconsulent van je gewest.

Kijk eens of je een brochure of andere publicatie wil bestellen?

De Checklist diversiteit helpt je de eerste stap zetten op de weg naar diversiteit.